Pomijając fakt, że niezwykle trudno jest popełnić błąd używając AED, to nie ma możliwości podjęcia decyzji, która mogłaby zrobić krzywdę nam albo osobie ratowanej.