Nie ma takiego wymogu, ale dobrą praktyką jest dodanie AED do ogólnopolskiej mapy AED (link), która ułatwia odnalezienie AED w Twojej okolicy.