AED wysyła do serca impuls elektryczny poprzez naklejone na klatkę piersiową elektrody, aby „zresetować” zaburzony rytm. Decyzję o konieczności defibrylacji bądź jej braku AED podejmuje automatycznie na podstawie analizy EKG.