Program PAD to idea, którą każdy z nas może realizować. Nie jest to jednak program, do którego można przystąpić i np. otrzymać AED lub środki na zakup. O tym, jak uzyskać fundusze na wdrożenie programu PAD piszemy poniżej.