Automatyczny defibrylator zewnętrzny jest urządzeniem, które znacząco podnosi skuteczność resuscytacji krążeniowo-oddechowej i wykorzystywany jest zarówno przez laików, jak i osoby po szkoleniach z kwalifikowanej pierwszej pomocy. Tzw. ratownictwo obywatelskie, czy też społeczne, opiera się na działaniu osób związanych z organizacjami ochotniczymi, a także świadków zdarzenia, którzy mogą szybciej dotrzeć do poszkodowanego i udzielić pomocy przed przyjazdem Zespołu Ratownictwa Medycznego. Dlatego też warto zadbać, aby punkty AED znalazły się w jak największej liczbie miejsc w miastach, a dostęp do nich był powszechny. To znacząco ułatwia działanie ratownikom.

AED jako podstawowe narzędzie przy RKO

Idea pierwszej pomocy zakłada, że do jej udzielenia nie są konieczne żadne narzędzia, a wszystkie działania można wykonać bezprzyrządowo. Wyjątkiem jest automatyczny defibrylator zewnętrzny. Choć w teorii można bez niego się obejść, to AED faktycznie stwarza realną przewagę i zwiększa szansę powodzenia resuscytacji.

Jeżeli jesteś ratownikiem, wiesz jak dużą wartość ma to urządzenie. Wczesna defibrylacja jest jednym z ogniw łańcucha przeżycia, ale jej skuteczność jest ściśle zależna od czasu, w jakim zostanie wykonana. Szansa na przeżycie poszkodowanego z NZK wzrasta, jeżeli defibrylacja zostanie przeprowadzona jak najszybciej, jeszcze przed przyjazdem ZRM. System Państwowego Ratownictwa Medycznego może działać w takiej formie jak obecnie, dzięki funkcjonowaniu ratowników obywatelskich, czyli osób, które udzielają się społecznie – prywatnie lub w organizacjach, i niosą pomoc poszkodowanym. W przeciwnym razie nawet najszybszy przyjazd ZRM w większości przypadków zatrzymania krążenia byłby o wiele za długi, a defibrylacja nieskuteczna.

Warto zadbać o to, by w Twoim otoczeniu znalazł się AED

Gdzie powinno znaleźć się AED? Istnieją miejsca, w których ma to szczególne znaczenie, pisaliśmy o tym w artykule: Gdzie umieścić AED, by miało to sens. Jednak tak naprawdę trudno byłoby się doszukać takiego miejsca, w którym by go nie miało, zwłaszcza w miastach, gdzie praktycznie wszędzie są większe skupiska ludzkie. Na osiedlach, w blokach, w charakterystycznych punktach miasta, przy siedzibach jednostek ochotniczych służb ratunkowych, a nawet w osiedlowych sklepikach – wszędzie tam automatyczne defibrylatory są potrzebne.

Czy możesz sprawić, że AED znajdzie się w Twoim otoczeniu?

Jak myślisz, jak daleko od Twojego miejsca zamieszkania znajduje się jakiś punkt AED? Jeżeli więcej niż kilka minut biegiem, to może warto byłoby się zainteresować możliwościami zakupu i montażu publicznego automatycznego defibrylatora zewnętrznego? Bo tych jest sporo – finansowanie z budżetu obywatelskiego czy z funduszy miasta. Możesz także zgłosić się do różnego rodzaju organizacji czy stowarzyszeń zajmujących się poprawą bezpieczeństwa i rozwojem miasta, a także wykorzystać wszystkie inne kanały, jakie przyjdą Ci do głowy. Szczegółowo na temat możliwości finansowania zakupu AED pisaliśmy w tym artykule.

Zachęcamy też do zapoznania się z możliwościami, jakie daje Fundacja Projekt AED. Pomagamy w realizacji projektów związanych z zakupem AED, wspieramy inicjatywy, podpowiadamy co zrobić i dzielimy się doświadczeniem. Jeżeli chcesz, aby AED znalazło się w Twoim otoczeniu, warto się do nas zgłosić – niezależnie od tego, czy działasz w jakiejś organizacji, czy może po prostu chcesz zrealizować własną, indywidualną inicjatywę. Chętnie wspieramy projekty związane z propagowaniem wiedzy o pierwszej pomocy, działaniami ratowników społecznych i zwiększaniem dostępności defibrylatorów w przestrzeni publicznej.

 

AED w okolicy baner