Z powodu nagłego zatrzymania krążenia najczęściej umierają osoby starsze. Nikt nie spodziewa się zawału serca u dziecka. To nie oznacza, że NZK nie zdarza się u dzieci i młodzieży. Dowiedz się, w jakich sytuacjach stosuje się AED w przypadku NZK u dzieci i czy warto inwestować w taki sprzęt w przedszkolach i szkołach.

Nagłe zatrzymanie krążenia u dzieci (NZK) – jakie są przyczyny? Jak postępować?

Zatrzymanie akcji serca u najmłodszych najczęściej wynika z hipoksji (niedotlenienia), hipowolemii (utraty krwi) lub z wrodzonych wad serca. Do zatrzymania krążenia może dojść również na skutek innych przyczyn, np. kontaktu z toksynami. Jednak to właśnie niedotlenienie jest głównym powodem. Nagłe zatrzymanie krążenia w wyniku hipoksji może być związane z najróżniejszymi czynnikami, z których najczęstsze to:

  • zadławienie,
  • podduszenie,
  • utopienie.

Taki mechanizm nagłego zatrzymywania krążenia u dzieci powoduje, że postępowanie ratownicze prowadzi się inaczej niż w przypadku osób dorosłych. Najważniejsze jest dostarczenie powietrza do organizmu poszkodowanego.

Jak to zrobić? Wykonując 5 wdechów ratowniczych, a następnie 15 ucisków klatki piersiowej i 2 oddechy, czyli stosując algorytm resuscytacji krążeniowo-oddechowej (RKO) u dzieci. Osoby nieprzeszkolone mogą wykonywać uciśnięcia według algorytmu dla dorosłych: 30:2. O ile jednak u osób dorosłych można skupić się wyłącznie na uciskach klatki piersiowej, a w pewnych przypadkach pominąć oddechy, o tyle u dzieci prowadzenie efektywnego sztucznego oddychania ma kluczowe znaczenie. Wynika to ze specyficznego mechanizmu NZK u dzieci, o czym pisaliśmy powyżej. Dostarczenie powietrza do płuc dziecka i rozprowadzenie tlenu po organizmie należy do priorytetów akcji ratunkowej.

Niedotlenienie może powodować migotanie komór serca (jest to jeden z rytmów przeznaczonych do defibrylacji), więc niezwykle przydatny w takim przypadku będzie właśnie defibrylator AED. Jego zastosowanie może uratować życie dziecka.

AED dla dzieci i dla dorosłych – jedno urządzenie ratuje wszystkich, bez względu na wiek

AED jest urządzeniem uniwersalnym. Można go użyć podczas akcji ratunkowej zarówno w przypadku dorosłych, jak i dzieci. Różnica leży w oprogramowaniu – w zależności od wersji urządzenia mają albo tryb pediatryczny redukujący energię potrzebną do defibrylacji, albo wyposażone są w elektrody przełączające AED w tryb pediatryczny. Takie elektrody są mniejsze, inaczej się je rozmieszcza na dziecięcej klatce piersiowej. Wysyłają one do urządzenia sygnał informujący o tym, że konieczne jest zmniejszenie energii potrzebnej do defibrylacji. Dla dzieci w wieku od 1 roku do 8 lat energia ta wynosi do 50 J. U dzieci starszych i o masie ciała przekraczającej 25 kg stosuje się już elektrody dla dorosłych. Więcej o AED dla dzieci przeczytasz w artykule „Defibrylator AED i zatrzymanie krążenia u dziecka”.

AED do przedszkola, szkoły, a nawet do żłobka może uratować i dzieci, i dorosłych. Musi mieć tryb pediatryczny lub być wyposażony w dodatkowy komplet elektrod pediatrycznych. Jedno urządzenie zapewnia bezpieczeństwo wychowankom, opiekunom, rodzicom, ale też osobom przebywającym w sąsiedztwie obiektu, jeżeli tylko punkt AED zostanie udostępniony publicznie.

AED w szkole i na uczelni – pomoc, profilaktyka i edukacja

Automatyczny zewnętrzny defibrylator znajdujący się w budynku szkoły lub uczelni nie tylko ratuje życie, ale może mieć też znaczenie edukacyjne. Nie tylko okresowe kursy z obsługi AED i z pierwszej pomocy dla młodzieży, ale i sama obecność AED pomogą zwiększyć świadomość u uczniów i studentów. Dzięki takim akcjom każdy, kto opuści szkołę czy uczelnię, będzie znał podstawy udzielania pierwszej pomocy i obsługi defibrylatora AED.

Pamiętaj!

Im więcej urządzeń w okolicy i im gęstsza siatka AED na mapie publicznie dostępnych defibrylatorów, tym większa szansa na szczęśliwy finał akcji ratunkowej.

AED w okolicy baner