Zanim wprowadzono obowiązek pozostawienia korytarza życia, by ułatwić przejazd służbom ratunkowym, zdarzały się sytuacje, że ustępowanie im miejsca było chaotyczne, problematyczne i obarczone stresem, a także nieporozumieniami. Bywały też zdarzenia, gdy kierowcy blokowali się nawzajem lub niestety, uniemożliwiali przejazd, zamiast go ułatwiać. Dlatego, zgodnie z nowelizacją kodeksu ruchu drogowego z dnia 6 grudnia 2019 r., wprowadzono obowiązek tworzenia korytarza życia. Czym jest korytarz życia, jak wygląda i dlaczego jest taki ważny?

Czym jest korytarz życia?

Korytarz życia to potoczna nazwa pasa na jezdni pozostawionego na przejazd służb ratunkowych. Stojąc w korku na drodze jedno- czy dwupasmowej, wystarczy usunąć się z drogi, zjechać na pobocze i zatrzymać się. Jednak na drodze szybkiego ruchu taki manewr byłby trudny do zrealizowania i niebezpieczny. W związku z tym powstała idea korytarza życia, która w jasny sposób przedstawia, jak samochody powinny uformować wolny pas w sytuacji, gdy droga jest dwu-, trzy- lub czteropasmowa.

Zawsze należy jak najszybciej udostępnić miejsce dla pojazdu uprzywilejowanego. Warto też pamiętać o tym, by jadąc w kolumnie samochodów, np. w korku, ulokować się w pobliżu prawej strony swojego pasa, aby później w razie potrzeby nie musieć za bardzo manewrować pojazdem. W ten sposób będziemy przygotowani do potencjalnej konieczności tworzenia korytarza.

Zasady tworzenia korytarza życia

Tworzenie korytarza życia jest bardzo proste i wymaga jedynie zapamiętania prostej zasady – „dodatkowy wolny pas”, czyli korytarz życia, tworzy się na przedostatnim pasie po lewej stronie. Wszystkie pojazdy na (skrajnym) lewym pasie zjeżdżają z jezdni w lewo, natomiast wszystkie będące po prawej stronie (bez znaczenia czy pasy będą dwa, czy trzy) zjeżdżają na prawo. Robią to też kierowcy znajdujący się na środkowym pasie – przesuwają się na prawo, a kierowcy znajdujący się na skrajnym prawym pasie mają prawo do zajęcia pasa awaryjnego. W ten sposób tworzy się dodatkowy pas, którym mogą przejechać służby ratunkowe.

Źródło: https://www.gov.pl/web/zdrowie/korytarz-zycia

 

Pas awaryjny nie jest przeznaczony na korytarz życia. Nie zakładaj, że pojazd uprzywilejowany może zjechać na pas awaryjny. Niestety część kierowców błędnie zakłada właśnie taki scenariusz.

Pamiętaj, że korytarz życia jest obowiązkowy!

Właściwe zachowanie na drodze i szybka reakcja nie tylko umożliwią sprawny przejazd służbom ratunkowym, ale też ograniczą występowanie potencjalnie niebezpiecznych sytuacji, jak zajeżdżanie sobie drogi, zastanawianie się który pas wybierze pojazd i czy trzeba zjechać na prawo, czy na lewo. Przepisy mówią jasno, który pas zająć i jak się zachować. W przypadku jazdy w mieście lub wąską drogą, konieczne może być zjechanie na pobocze, zwolnienie lub zatrzymanie pojazdu.

Obowiązek udostępnienia pasa pojazdowi uprzywilejowanemu reguluje art. 9 w Ustawie prawo o ruchu drogowym. Należy mieć też na uwadze, że pozostawienie korytarza życia to nie tylko zachowanie wpisujące się w kulturę jazdy, ale prawny obowiązek, a za blokowanie pasa grozi odpowiedzialność karna. A jeżeli to Cię nie przekonuje, to pomyśl, że pewnego dnia służby ratunkowe mogą jechać do Ciebie lub Twojej rodziny – z pewnością będzie Ci wtedy zależało na tym, aby mogły jak najszybciej dojechać i by nikt nie blokował drogi.

Przeczytaj także, jak udzielić pierwszej pomocy w środkach transportu.

AED w okolicy baner