O tym, kiedy i jak używać AED, napisaliśmy już sporo. Warto się zastanowić, czy istnieją sytuacje, w których nie należy używać AED lub kiedy trzeba zachować szczególną ostrożność. Każdy automatyczny defibrylator zewnętrzny jest tak skonstruowany i zaprogramowany, by wyeliminować ryzyko popełnienia błędu. Automatyczny system nie wyzwoli energii, jeżeli nie zajdzie taka potrzeba.

Jedna sytuacja, w której należy skorzystać z AED i całe mnóstwo, w których nie trzeba (ale można)

Automatyczny defibrylator zewnętrzny stosuje się w przypadku nagłego zatrzymania krążenia u dorosłych i u dzieci. Dla osoby udzielającej pierwszej pomocy mechanizm zatrzymania krążenia jest nieistotny, więc przyjmuje się, że należy użyć AED w każdej sytuacji, w której dochodzi do zatrzymania akcji serca, również gdy ratownik nie jest pewny (lub nie może określić), czy poszkodowana osoba oddycha, czy nie. Co do zasady: taką osobę uznaje się za nieoddychającą, a zastosowanie AED jest wskazane. Defibrylacja może zostać wykonana jedynie wtedy, kiesy AED na to pozwoli.

Ciąża? Rozrusznik? Biżuteria? Można defibrylować

Ani ciąża, ani też posiadanie wszczepionego rozrusznika serca nie są przeciwwskazaniem do wykonania defibrylacji, elektrody należy po prostu nakleić w pewnej odległości od rozrusznika, widocznego jako zgrubienie pod skórą. Również biżuteria, np. łańcuszki czy kolczyki, nie stanowi przeszkody, jednak elektrody nie powinny być przyklejone bezpośrednio na tego typu ozdobach.

AED – kiedy zachować ostrożność?

Nie zaleca się stosowania AED u dziecka poniżej 1. roku życia, ale częstotliwość występowania rytmów defibrylacyjnych u niemowląt jest bardzo niska, więc taka konieczność praktycznie nie zachodzi w warunkach pozaszpitalnych.

Z automatycznym defibrylatorem zewnętrznym należy ostrożnie obchodzić się na mokrych powierzchniach (choć nie ma przeciwwskazań do używania go np. na basenie). Jeżeli poszkodowany znajduje się w wodzie (w basenie, jeziorze, rzece, wannie, dużej kałuży), należy go wyciągnąć i osuszyć jego klatkę piersiową. Pamiętaj, że samo wilgotne środowisko nie jest przeszkodą. Nie ma też przeciwwskazań do wykonywania defibrylacji w deszczu, śniegu lub na metalowej powierzchni.

Mokry obszar może zmniejszyć skuteczność defibrylacji, dlatego trzeba pamiętać o osuszeniu klatki piersiowej. Nie ma natomiast ryzyka porażenia osoby udzielającej pomocy. Nawet jeżeli część energii zostanie przeniesiona przez mokrą lub metalową powierzchnię, to napięcie będzie na tyle niewielkie, że nikomu nie zrobi krzywdy – jest porównywalne z energią wytwarzaną przez baterię 9 V.

Ostrożność należy zachować natomiast w pobliżu materiałów łatwopalnych i wybuchowych (rozpuszczalników, paliw czy gazów). Zwłaszcza jeżeli prowadzona jest tlenoterapia w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy, należy zredukować lub odsunąć źródło tlenu od strefy defibrylacji.

Tak naprawdę nie ma wielu bezwzględnych sytuacji, w których nie wolno używać automatycznego defibrylatora zewnętrznego. AED nie zaleca się:

  • u osób przytomnych,
  • u dzieci poniżej 1. roku życia,
  • gdy istnieje ryzyko wybuchu lub podpalenia materiałów łatwopalnych.

W każdym innym przypadku – nawet jeżeli użycie AED nie będzie potrzebne – urządzenie warto mieć pod ręką nawet na wszelki wypadek, zwłaszcza jeżeli u osoby poszkodowanej istnieje ryzyko zatrzymania krążenia.

lic. rat. med. Jerzy A. Kozłowski

Bibliografia:

Anders, J.: Wytyczne resuscytacji. Podstawowe zabiegi resuscytacyjne u osób dorosłych oraz automatyczna defibrylacja zewnętrzna, Polska Rada Resuscytacji, Kraków (2015) s. 104-121.

AED w okolicy baner