Choroba COVID-19 jest szczególnie niebezpieczna dla seniorów i osób obciążonych dolegliwościami ze strony układu oddechowego oraz krążenia. To właśnie ci ludzie narażeni są na niebezpieczne powikłania. Trzeba więc zrobić wszystko, by ich ochronić, a jednym ze sposobów jest dokładna dezynfekcja pomieszczeń i powietrza.

Jak chronić osoby najbardziej narażone przed COVID-19?

Domy Pomocy Społecznej to miejsca, gdzie z definicji przebywają ludzie starsi i schorowani; z osłabionym układem immunologicznym i współistniejącymi chorobami. Aktualnie DPS-y są odizolowane oraz objęte specjalnymi procedurami bezpieczeństwa. Jednak nawet mimo wprowadzonych ograniczeń i reżimu sanitarnego, zakażenie nadal jest możliwe, na przykład poprzez pośredni kontakt ze skażonymi przedmiotami, personelem medycznym czy opiekunami. Każda z tych osób może być potencjalnie nosicielem wirusa SARS-CoV-2 lub innego, np. grypy czy też jednego z wielu wirusów wywołujących przeziębienie. Nawet zwykła infekcja może być bardzo niebezpieczna dla osób z osłabionym układem immunologicznym. Czy wiesz, jakie choroby przenoszone są w powietrzu?

W takich jednostkach jak DPS-y dbanie o czystość pomieszczeń i dezynfekcja sprzętu, powierzchni oraz powietrza to podstawa ochrony. Chociaż personel robi co może, DPS-y często nie mają pieniędzy na specjalistyczne urządzenia do dezynfekcji powietrza. A przecież to niezbędne akcesorium, które nie dość, że zapewnia dobrą jakość oraz czystość powietrza, to jeszcze sprawia, że zarówno pacjenci, personel, jak i osoby odwiedzające mogą czuć się bezpiecznie (co jednak nie zwalnia ze stosowania innych środków ochrony). Przypomnijmy, że dezynfektory serii PLAZE marki Healthwell Medical wykorzystują wiele metod czyszczenia i dezynfekcji:

  • ozonowanie plazmowe,
  • Jonizacja Katalityczna,
  • sterylizacja UV-C,
  • jonizacja plazmowa (HPI),
  • fotokataliza,
  • filtr wstępny,
  • filtr węglowy,
  • filtr HEPA.

Skoro urządzenia do dezynfekcji powietrza są tak ważne, to dlaczego znajdują się tylko w niewielkiej części placówek? Odpowiedź jest prosta: brak pieniędzy. Na szczęście istnieje kilka możliwości, skąd Domy Pomocy Społecznej i inne tego typu placówki mogą pozyskać fundusze na zakup urządzeń do dezynfekcji powietrza.

Skąd pozyskać fundusze?

W pierwszej kolejności warto udać się do lokalnego urzędu marszałkowskiego, gdzie udzielana jest pomoc DPS-om. To dobre źródło na sfinansowanie dezynfektora, a także innych inwestycji mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa podopiecznym.

W ramach Tarczy Antykryzysowej organizowane są programy pomocowe o zasięgu regionalnym lub ogólnopolskim. Na przykład w Krakowie realizowany jest program „Bezpieczny dom – wsparcie dla kadry małopolskich domów pomocy społecznej w związku z zagrożeniem COVID-19”, w ramach którego przedstawiciele podmiotów prowadzących domy pomocy społecznej w województwie małopolskim mogą uzyskać granty finansowe na niezbędny sprzęt.

W ramach zadania „KOOPERACJE-3D model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”151 małopolskich jednostek samorządu otrzyma wsparcie. Łącznie 2 miliony złotych przewidziane jest na pomoc zarządcom ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie.

Powyższe programy dotyczą województwa małopolskiego, ale podobne organizowane są w całej Polsce w poszczególnych województwach oraz powiatach. Dlatego zachęcamy do zainteresowania się tego typu pomocą u lokalnych przedstawicieli władz.

Dzięki środkom pozyskanym z programów pomocowych przeciwko skutkom COVID-19, Domy Pomocy Społecznej mogą uzyskać środki finansowe niezbędne do zakupu urządzeń do dezynfekcji powietrza oraz innych akcesoriów.

Pobierz tabelę z parametrami technicznymi urządzeń do dekontaminacji dedykowanych do DPS-ów i dowiedz się, jak działają urządzenia, jakie oferują metody dezynfekcji powietrza oraz jakie korzyści zyskają pacjenci, a także personel medyczny.

AED w okolicy baner