Budujące informacje płyną do nas z Wielkopolski. Koleje Wielkopolskie, jako pierwszy przewoźnik w Polsce, zdecydowały się wyposażyć wszystkie swoje pociągi w defibrylatory AED.

Kolejami Wielkopolskimi rocznie podróżuje około 7 milionów osób – inwestycja w ich bezpieczeństwo jest więc wspaniałym, pionierskim krokiem ku bezpieczniejszej przyszłości. Defibrylatory AED zostały zainstalowane na dworcu kolejowym w Poznaniu oraz w każdym pociągu Kolei Wielkopolskich.

Władze Wielkopolski doskonale zdają sobie sprawę z zatrważających statystyk dotyczących nagłego zatrzymania krążenia. Przy ogromnej liczbie osób podróżujących co roku Kolejami prawdopodobieństwo wystąpienia nagłego zatrzymania krążenia jest stosunkowo wysokie.

Marszałek Wielkopolski, Marek Woźniak, wypowiadając się na temat defibrylatorów AED obecnych w pociągach, zwrócił uwagę na fakt, że życie ludzkie jest bezcenne, a inwestycja w defibrylatory AED jest inwestycją w bezpieczeństwo użytkowników.

Marszałek podkreśla również, że bardzo ważnym elementem zapewnienia bezpieczeństwa podróżującym jest uświadomienie społeczeństwa na temat użycia defibrylatorów AED. Bowiem co z tego, że będą one obecne w każdym z pociągów, jeśli podróżujący będą się bali ich używać. Władze Wielkopolski podkreślają też, że użycie defibrylatorów AED jest niezwykle proste i intuicyjne oraz zachęcają do udziału w szkoleniach z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

Godnym pochwały jest również fakt, że z obsługi urządzenia przeszkolone zostały wszystkie drużyny konduktorskie, a w planach pojawiają się szkolenia dla kasjerów i maszynistów. Koleje Wielkopolskie stanęły na wysokości zadania – dbając zarówno o wyposażenie pociągów, jak i o zapewnienie odpowiednich szkoleń dla personelu.

Defibrylatory AED można znaleźć również w pociągach Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej, Kolejach Śląskich czy Kolejach Małopolskich. Coraz większa liczba przewoźników decyduje się na inwestycję w defibrylatory AED – żywimy nadzieję, że w niedalekiej przyszłości stanie się to powszechnym standardem wyposażenia składów.

Pozostaje nam gratulować władzom Wielkopolski i mieć nadzieję, że w przyszłości defibrylatory AED będą obecne w każdym środku publicznego transportu.

AED w okolicy baner