Komora dekontaminacyjna jest urządzeniem umożliwiającym skuteczne usunięcie oraz dezaktywację szkodliwych czynników mikrobiologicznych. Proces odbywa się w kontrolowanych warunkach z zachowaniem norm sanitarnych i bezpieczeństwa. Dekontaminacji w komorze można poddać ludzi, zwierzęta lub przedmioty. Z tego artykułu dowiesz się, co to jest komora dekontaminacyjna, jak działa i kto jej potrzebuje.

Czym jest dekontaminacja?

Dekontaminacja jest ogólnym pojęciem procesu, podczas którego usuwane i dezaktywowane są szkodliwe substancje. Mogą to być chemikalia, materiały radioaktywne lub czynniki biologiczne np. bakterie czy wirusy znajdujące się na powierzchni skóry, na ubraniach i we włosach.

Dekontaminacja nie jest jednolitą procedurą, a jej sposób przeprowadzania zależy od charakteru czynnika. Proces obejmuje oczyszczanie, dezynfekcję i sterylizację z uwzględnieniem rodzaju materiału, stopnia wymaganej dekontaminacji, rodzaju czynnika szkodliwego oraz wymaganego czasu odkażania. Dekontaminacja musi być prowadzona w kontrolowanych warunkach, zapewniających wysoką skuteczność procesu, dlatego wykorzystuje się do tego celu specjalne urządzenia nazywane komorami dekontaminacyjnymi.

Jak działa i do czego służy komora dekontaminacyjna?

Komora ProtectCov jest urządzeniem, którego przeznaczeniem jest neutralizacja zagrożenia mikrobiologicznego w krótkim czasie i w kontrolowanych warunkach. Komory tego typu wykorzystywane są na przykład w jednostkach naukowych, badawczych, w placówkach medycznych np. na oddziałach zakaźnych i w innych miejscach, gdzie istnieje wysokie ryzyko transmisji zagrożeń biologicznych.

Komora dekontaminacyjna składa się z dwóch sektorów. W pierwszym dokonywana jest wstępna kontrola na podstawie pomiaru temperatury ciała. Jeżeli nastąpi pozytywna weryfikacja, osoba poddawana dekontaminacji przepuszczana jest do drugiego sektora, w którym uruchomiony zostaje proces dezynfekcji.

W ten sposób zyskujemy pewność, że na ubraniach, skórze czy włosach nie zostaną przeniesione drobnoustroje, które mogłyby stać się źródłem zakażenia.

Jak działa komora dekontaminacyjna

źródło: shutterstock.com

Zalety komory dekontaminacyjnej

Takie urządzenie spowoduje, że zyskujesz pewność, że nie dojdzie do przypadkowej transmisji wirusa na skórze i na ubraniach, co w połączeniu z pozostałymi środkami ochrony, np. maską ochronną z filtrem FFP2 lub FFP3 oraz zachowaniem zasad bezpieczeństwa w maksymalnym stopniu ogranicza ryzyko przenoszenia patogenów. Komora dekontaminacyjna jest przydatna zwłaszcza tam, gdzie istnieje duże ryzyko kontaktu z chorymi osobami np. w szpitalu i placówkach medycznych, w hospicjach, ale też w budynkach użyteczności publicznej oraz w innych miejscach, do których przychodzi wiele osób.

Komora dekontaminacyjna ProtectCov zapewnia dużą przepustowość (4 osoby na minutę), blokadę dla osób o podwyższonej temperaturze ciała, sprawdzoną i skuteczną procedurę dezynfekcji, a przede wszystkim pracę niewymagającą obsługi personelu. Jeżeli chcesz wiedzieć, jak działa komora ProtectCov, koniecznie zajrzyj tutaj. To rozwiązanie, które w realny sposób ogranicza ryzyko transmisji chorób i czynników zakaźnych.

AED w okolicy baner