Sytuacje wymagające udzielenia pierwszej pomocy, mogą przydarzać się wszędzie, również w miejscu pracy. Według przepisów każdy pracodawca zobowiązany jest między innymi do wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za udzielanie pierwszej pomocy w firmie, a także wyposażenia zakładu w apteczkę lub zorganizowanie punktów medycznych. Jak powinno wyglądać zabezpieczenie w zakładzie pracy, jakie są obowiązki pracodawcy w tym zakresie i kto powinien udzielać pierwszej pomocy?

Obowiązki pracodawcy

Art. 209 Kodeksu pracy określa obowiązki pracodawcy względem zabezpieczenia pracowników. Właściciel firmy musi zapewnić środki niezbędne do tego, aby w razie wypadku możliwe było szybkie udzielenie pierwszej pomocy. Powinien również wyznaczyć pracowników odpowiedzialnych za jej udzielanie. Zakres takiego zabezpieczenia nie jest dokładnie określony, jednak należy go dostosować do rodzaju i zakresu działalności, liczby pracowników oraz osób przebywających na terenie firmy, a także rodzaju i poziomu możliwych zagrożeń.

Mając na uwadze powyższe czynniki, pracodawca powinien wyznaczyć osobę lub osoby do udzielania pierwszej pomocy. Na zmianie musi być przynajmniej jedna taka osoba, dodatkowo powinna być ona przeszkolona z zakresu udzielenia pierwszej pomocy. W zakładach pracy o zwiększonym ryzyku warto rozważyć wysłanie pracownika na kurs KPP. Oprócz tego, warto, aby taki podstawowy kurs przeszedł każdy pracownik, co zwiększa bezpieczeństwo. W niektórych zakładach pracy, na przykład w szkołach, przepisy wymagają tego, aby każdy pracownik był przeszkolony.

Wyznaczając osobę do udzielania pierwszej pomocy w pracy, warto kierować się jego predyspozycjami. Nie każdy będzie się do tego nadawał (np. osoba mdlejąca na widok krwi), dlatego wybór powinien być przemyślany i skonsultowany z pracownikiem.

Apteczka PP i AED w zakładzie pracy

Zgodnie z przepisami BHP oraz kodeksu pracy, w firmie obowiązkowo powinna znaleźć się apteczka pierwszej pomocy, jednak nie ma wytycznych co do tego, jakie ma mieć wyposażenie. Jej zawartość musi być dostosowana do liczby pracowników i charakteru pracy. Aby nieco ułatwić wybór i ujednolicić skład apteczki, polecamy kierować się niemieckimi normami DIN (np. 13157). Normy DIN opisują zakres wyposażenia apteczki w stosunku do zakresu jej zastosowania i liczby osób. Zaopatrując się w firmową apteczkę, warto skorzystać z gotowych zestawów zgodnych z normami DIN.

W miejscach, w których wykonywane są prace powodujące duże zagrożenie wypadkowe, sama apteczka nie wystarczy. W takich sytuacjach należy zorganizować punkt medyczny, a ich ilość, wyposażenie i umiejscowienie powinno być skonsultowane z lekarzem sprawującym opiekę nad pracownikami (§ 44 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy).

Warto również rozważyć, by w zakładach pracy – zwłaszcza tam, gdzie przybywa dużo osób – znalazł się automatyczny defibrylator zewnętrzny (AED). Urządzenie to, chociaż nie jest obowiązkowe, zdecydowanie zwiększa poczucie bezpieczeństwa pracowników. Ponadto defibrylator AED w zakładzie pracy to nie tylko dobra praktyka, ale też korzyść wizerunkowa, o czym pisaliśmy więcej tutaj.

O tym, że pracodawca powinien zadbać o bezpieczeństwo pracowników, mówią przepisy, ale wynika to również ze zdrowego rozsądku oraz dobrych praktyk biznesowych. Zachęcamy pracodawców do organizowania kursów pierwszej pomocy w firmach, a także wyposażania obiektów w defibrylatory AED.

AED w okolicy baner