PAD to program Publicznego Dostępu do Defibrylacji, czyli zapewnienie możliwości natychmiastowego skorzystania z defibrylatora AED w każdym miejscu i o każdym czasie.

Nagłe Zatrzymanie Krążenia (NZK) to główna przyczyna śmierci w Europie. W Polsce rocznie umiera z tego powodu około 40.000 osób, a przeżywalność wynosi jedynie 2–3 %. Wykonanie defibrylacji w ciągu kilku pierwszych minut od wystąpienia NZK zwiększa szanse na przeżycie nawet do 75%. Jednak, co w sytuacji, kiedy Zespół Ratownictwa Medycznego potrzebuje więcej czasu na dotarcie do miejsca zdarzenia? Odpowiedzią na tego typu sytuację jest defibrylator AED w ramach programu PAD.

Defibrylatory w przestrzeni publicznej – dlaczego im więcej tym lepiej?

Dlaczego powinniśmy dbać o zapewnienie powszechnej dostępności defibrylatorów w miejscach publicznych? Ponieważ w przypadku nagłego zatrzymania krążenia, kluczowym czynnikiem jest CZAS.

Komórki mózgowe rozpoczynają proces nieodwracalnego obumierania już po około 4 minutach od wystąpienia nagłego zatrzymania krążenia i towarzyszącego mu niedokrwienia mózgu. Natomiast patologiczny rytm serca, który powinien zostać zdefibrylowany w celu przywrócenia rytmu fizjologicznego, bardzo szybko zmienia się w tak zwany rytm nie do defibrylacji, znacznie gorzej rokujący dla poszkodowanego.

Dlatego niezależnie od tego, czy znajdujemy się w szkole, przedszkolu, na uniwersytecie, basenie, w teatrze czy galerii handlowej, powinien zostać zapewniony dostęp do defibrylatora. Defibrylator w miejscach publicznych znacznie zwiększa poziom bezpieczeństwa. Nagłe zatrzymanie krążenia może wystąpić wszędzie, z wielu powodów. Powinniśmy być więc zawsze przygotowani na konieczność udzielenia pierwszej pomocy, a z użyciem defibrylatora AED możemy to zrobić na najwyższym poziomie.

Jeśli czynnikiem jest czas, defibrylator w miejscach publicznych jest koniecznością. Im szybciej będziemy w stanie zdefibrylować osobę w stanie nagłego zatrzymania krążenia, tym większe jej szanse na wypis ze szpitala, a co za tym idzie, bardzo często powrót do pełni zdrowia.

Miejsca ogólnodostępne, publicznego użytku, centra edukacyjne, przestrzenie rozrywki – to przestrzenie, w których prawdopodobieństwo wystąpienia nagłego zatrzymania krążenia jest największe. W obliczu wrastającej ilości NZK w populacji czytelnie oznakowany, powszechnie dostępny defibrylator w miejscach publicznych jest koniecznością.

Im większe zagęszczenie defibrylatorów AED w przestrzeni publicznej, tym mniej dramatycznych akcji ratunkowych zakończonych niepowodzeniem.

Każdy z nas chciałby, by, w razie zagrożenia zdrowia i życia naszych bliskich, została im udzielona jak najszybsza, profesjonalna pomoc. A najlepszymi i najprostszymi w użyciu elektronicznymi strażnikami bezpieczeństwa są defibrylatory AED.

Dbajmy więc o to, by było ich jak najwięcej wokół nas!

Na czym polega program PAD?

  • Instalacja AED w miejscach ogólnodostępnych, w których istnieje największe ryzyko wystąpienia NZK.

  • Odpowiednie oznakowanie i stworzenie map z lokalizacjami defibrylatorów AED.

  • Współpraca z dyspozytorami 112 oraz z Zespołami Ratownictwa Medycznego.

  • Szkolenia z pierwszej pomocy odbywające się cyklicznie co 3-6 miesięcy.

  • Skuteczne zarządzanie siecią defibrylatorów, by mieć pewność, że są sprawne.

  • Zaangażowanie lokalnej społeczności, by mogła udzielać pomocy na najwyższym poziomie.

W ramach Projekt AED dostarczamy defibrylatory AED i realizujemy Program PAD w całej Polsce – zobacz nasze przykładowe realizacje