Każdy z nas może mieć wpływ na to, jak nam – jako społeczeństwu – się żyje. Zarówno jednostki, jak i organizacje oraz firmy są odpowiedzialne za przyszłość – za to, jak będzie wyglądała. Na szczęście istnieją ludzie oraz przedsiębiorstwa czy organizacje (i jest ich coraz więcej), którym ta przyszłość nie jest obojętna, i realizują założenia społecznej odpowiedzialności biznesu.

Co to jest społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR)?

CSR jest koncepcją zarządzania, według której przedsiębiorstwa uwzględniają społeczne interesy, aspekty środowiskowe i relacje z pracownikami oraz ze społeczeństwem.

Firmy realizujące założenia CSR inwestują w różne elementy zrównoważonego rozwoju społecznego i ekonomicznego, zwłaszcza w zasoby ludzkie, ochronę życia, ochronę społeczeństwa, czy relacje z otoczeniem. Przedsiębiorstwa te powinny postępować w sposób przejrzysty i etyczny, przyczyniać się do rozwoju oraz dobrobytu społeczeństwa. CSR to bardzo szerokie pojęcie, pod którym kryje się stosowanie dobrych i etycznych praktyk biznesowych.

Jakie narzędzia realizacji wykorzystuje koncepcja CSR?

 • Kampanie społeczne
 • Marketing zaangażowany społecznie
 • Programy etyczne dla pracowników
 • Raportowanie społeczne
 • Eko-znakowanie i znakowanie społeczne
 • Ograniczenie emisji odpadów, zanieczyszczeń i gazów cieplarnianych
 • Inwestycje społecznie odpowiedzialne
 • Wolontariat pracowniczy
 • Współpraca międzysektorowa

W jaki sposób można realizować CSR z wykorzystaniem AED?

Norma ISO 26000, która nie ma charakteru certyfikacji, ale jest praktycznym wskaźnikiem, wyróżnia następujące obszary społecznej odpowiedzialności biznesu:

 • Ład organizacyjny
 • Prawa człowieka
 • Stosunki pracy
 • Środowisko
 • Sprawiedliwe praktyki rynkowe
 • Relacje z konsumentami
 • Zaangażowanie społeczne

Jednym z elementów, poprzez które przedsiębiorstwa mogą realizować założenia CSR, jest zakup i udostępnienie automatycznych defibrylatorów zewnętrznych AED, a także organizacja kursów dla osób zewnętrznych oraz pracowników w zakresie ich używania. W ten sposób firma realizuje cele zrównoważonego rozwoju, zwłaszcza zwiększenie innowacyjności firmy oraz poprawę bezpieczeństwa, jakości życia oraz zdrowia pracowników. Defibrylatory AED dostępne dla pracowników, klientów oraz innych osób, które będą ratować życie, realnie poprawiają zdrowie, bezpieczeństwo i jakość życia społeczeństwa.

Społeczna odpowiedzialność biznesu a uczestnictwo firmy w programie PAD

Przedsiębiorstwa realizujące zadania społecznej odpowiedzialności biznesu poprzez inwestycję w AED oraz szkolenia pracowników z pierwszej pomocy mogą przystąpić do programu PAD, czyli ogólnoświatowej akcji polegającej na instalowaniu defibrylatorów AED w miejscach publicznych. To szczytna idea, dzięki której siatka ogólnodostępnych defibrylatorów AED wciąż się powiększa i coraz więcej ludzi ma szansę na łatwy dostęp do tego urządzenia ratującego życie. Więcej na temat programu PAD przeczytasz tutaj.

Inwestując w AED dbasz o życie i budujesz pozytywny wizerunek

Realizacja celów CSR z Projekt AED ma przynieść ogólne korzyści społeczne. Kupując nowe defibrylatory do użytku publicznego, organizując szkolenia z pierwszej pomocy i eventy propagujące PP, przedsiębiorstwo przyczynia się do poprawy zdrowia oraz jakości życia mieszkańców. Dzięki temu ma też możliwość budowania pozytywnego wizerunku firmy i poprawy PR. To jest oczywiście cel drugorzędny, gdyż na pierwszym miejscu zawsze powinno stać ludzkie życie.

AED w okolicy baner