Pacjenci i ich rodziny w sytuacji problemów ze zdrowiem mogą czuć się zagubieni. Warto wiedzieć, że w razie nagłego zagrożenia stanu zdrowia mamy możliwość skorzystania ze Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, Izby Przyjęć najbliższego szpitala lub gabinetu świątecznej opieki zdrowotnej. To, gdzie powinniśmy się zgłosić, zależy w dużej mierze od objawów oraz tego, które z tych miejsc jest dostępne w naszej najbliższej okolicy.

Kiedy należy zgłosić się na Szpitalny Oddział Ratunkowy?

 Najprościej rzecz ujmując Szpitalny Oddział Ratunkowy (SOR) przeznaczony jest do nagłych sytuacji, podczas których zagrożone jest nasze zdrowie i życie.

Na SOR należy się zgłosić, jeżeli:

  • zdarzył się wypadek, podczas którego doszło do urazu, np. złamania, zranienia;
  • podejrzewasz u siebie nagłe zdarzenie sercowo-naczyniowe, np. udar mózgu lub zawał serca;
  • z innych, poważnych przyczyn nie możesz czekać na pomoc medyczną, a Izba Przyjęć w szpitalu lub przychodnia podstawowej opieki zdrowotnej nie mogą udzielić Ci pomocy.

Listy szpitalnych oddziałów ratunkowych możesz znaleźć na stronach wojewódzkich oddziałów NFZ.

Zasady kwalifikacji pacjentów na SOR

Po zgłoszeniu się na SOR pracownik medyczny ocenia stan zdrowia pacjentów i na tej podstawie określa kolejność przyjęć. To oznacza, że w przypadku zgłaszania się kolejnych osób w poważniejszym stanie, lista oczekujących przed nami pacjentów może się wydłużać.

W wielu placówkach dla usprawnienia całego procesu stosuje się tzw. triaż. To metoda, pozwalająca szybko określić wstępną kwalifikację danego pacjenta do pomocy.

Kolor czerwony oznacza pacjentów, u których występuje bezpośrednie zagrożenie zdrowia lub życia i potrzebują natychmiastowej pomocy.

Kolor żółty przeznaczony jest dla przypadków pilnych, ale bez bezpośredniego narażenia życia. Tacy pacjenci powinni zostać przyjęci jak najszybciej.

Kolor zielony nadaje się pacjentom, u których nie stwierdzono zagrożenia życia albo ryzyka poważnego uszczerbku na zdrowiu. Ich stan można określić jako stabilny. Takie osoby przyjmowane są w ostatniej kolejności, po pacjentach z kodem czerwonym lub żółtym.

Procedury opieki nad pacjentem

Na szpitalnym oddziale ratunkowym wykonuje się także badania lub zleca specjalistyczne konsultacje lekarskie, ale tylko takie, które mają bezpośredni wpływ na ratowanie życia i zdrowia pacjenta. Możliwe jest także otrzymanie skierowanie do dalszego leczenia szpitalnego lub transport do innej placówki – najczęściej o wyższym stopniu referencyjności. Po otrzymaniu niezbędnej pomocy pacjent może zostać wypisany po prostu do domu.

Co ważne, nie otrzymamy tutaj skierowania na inne badania ani recepty na przyjmowane na stałe leki. W takich sprawach należy zapisać się na wizytę do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza prowadzącego w poradni specjalistycznej.

Kiedy warto zgłosić się do nocnej lub świątecznej pomocy lekarskiej?

Nocna lub świąteczna pomoc lekarska zastępuje przychodnie podstawowej opieki zdrowotnej w soboty, niedziele, święta oraz inne dni wolne od pracy. Działa również każdego dnia od poniedziałku do piątku pomiędzy godzinami 18:00 a 8:00 rano.

Możemy się do niej zgłosić przede wszystkim, gdy:

  • potrzebujemy skonsultować się z lekarzem poza godzinami pracy przychodni POZ, a nasz stan zdrowia wskazuje, że nie powinniśmy czekać;
  • nie było możliwości skorzystania z pomocy w przychodni, mimo naszego zgłoszenia – np. nie było lekarza lub skończyły się „numerki”.

Warto wiedzieć, że podobnie jak na SOR, także tutaj możemy zgłosić się bez względu na miejsce zamieszkania, czyli do przychodni w całej Polsce. Nie trzeba też mieć żadnego dodatkowego skierowania.

AED w okolicy baner