AED Care – kompleksowa opieka
nad defibrylatorami AED

AED Care powstał jako odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie inteligentnego zarządzania coraz większymi sieciami defibrylatorów AED. Niezwykle istotnym, a często zaniedbywanym, elementem programu PAD jest stały nadzór nad kompleksową opieką nad defibrylatorami AED i kontrola sprawności defibrylatorów AED.

Sprawność samego AED determinowana jest przede wszystkim przez jego stan techniczny. Należy jednak pamiętać, że bez aktualnych elektrod i baterii AED nie spełni swojej funkcji, pomimo sprawności samego urządzenia. Nasze doświadczenie pokazało, że najczęstszą przyczyną braku gotowości AED do ratowania życia są przeterminowane akcesoria. AED Care rozwiązuje ten problem.

AED Care to 4 elastyczne produkty

Monitoruj swój AED za darmo!

Zarejestruj się za darmo w aplikacji AED Monitor na stronie aedcare.pl i korzystaj z usług, które zapewnią sprawność Twojego AED.