Urządzenia do dezynfekcji pomieszczeń

Dlaczego warto stosować urządzenia do dezynfekcji pomieszczeń?

Zadbaj o zdrowie i bezpieczeństwo swoje, pracowników, klientów i pacjentów.

Napisz do nas, a my przedstawimy Ci korzystną ofertę na urządzenia do dekontaminacji pomieszczeń – powietrza i powierzchni.
  Urządzenia do dezynfekcji pomieszczeń serii PLAZE marki Healthwell Medical

  3 tryby pracy dla Twojej wygody i bezpieczeństwa

  Tryb ozonowania plazmowego to najskuteczniejszy sposób eliminacji wirusów i innych patogenów nie tylko w powietrzu, ale również na wszystkich, nawet trudno dostępnych powierzchniach. Dodatkowo ozon pełni funkcję dezodorującą – usuwa każdy zapach.

  System czujników stężenia ozonu, wykrywanie obecności człowieka w pomieszczeniu oraz możliwość szybkiej degradacji ozonu zapewniają bezpieczną i skuteczną dezynfekcję ozonem plazmowym całego pomieszczenia, wraz z każdą powierzchnią.

  Zaleca się zaplanować ozonowanie na czas, w którym gabinet jest nieczynny – np. w nocy za pomocą wbudowanego zegara sterującego. 

  W trybie dezynfekcji ciągłej urządzenie może pracować bez przerw, niezależnie od tego czy w pomieszczeniu znajdują się ludzie. Jest w 100% bezpieczny, wydajny i cichy. Urządzenie zasysa powietrze do środka, gdzie jest filtrowane (filtry: wstępny, HEPA i węglowy) i sterylizowane: metodą fotokatalizy, lampą UV-C, lampą ozonową, jonizacją plazmową (HPI) oraz jonizacją katalityczną.

  Zaleca się stosowanie trybu dezynfekcji ciągłej podczas użytkowania pomieszczenia. Stosować zamiennie z trybem ozonowania plazmowego.

  Tryb jonizacji jest jak 'witamina w powietrzu’. Ogranicza on witalność wirusów i bakterii znajdujących się w powietrzu, jednak nie jest przeznaczony do dezynfekcji i sterylizacji. Z tego trybu można więc korzystać w każdym momencie, aby uzyskać przyjemną jakość powietrza.

  Zaleca się stosowanie trybu jonizacji, kiedy zaistnieje potrzeba odświeżenia powietrza wewnątrz pomieszczenia, np. przed rozpoczęciem przyjmowania pacjentów.

  Nowoczesne metody dezynfekcji i sterylizacji w urządzeniach PLAZE marki Healthwell Medical

  Urządzenia do dekontaminacji pomieszczeń marki HealthWell Medical wykorzystuje wiele skutecznych metod dezynfekcji. W odróżnieniu od innych produktów dostępnych na rynku, które skupiają się na jednej metodzie, dezynfektory HWM łączą je w nowoczesny sposób, aby zmaksymalizować skuteczność dezynfekcji, komfort użytkowania i bezpieczeństwo.

  Zobacz jakie metody dezynfekcji, sterylizacji, oczyszczania i odświeżenia powietrza wykorzystują urządzenia HWM:

  Ogniwo Jonizacji Katalityczna, łącząc światło UVX o wysokiej intensywności ze specjalnie opracowaną matrycą z metali szlachetnych z powłoką hydrofilową, redukuje unoszące się w powietrzu i na powierzchni zanieczyszczenia i zapachy, jednocześnie tworząc jony nadtlenkowe i wodorotlenki. Proces ten wykorzystuje właściwości bakteriobójcze i jonizujące oraz łączy je z reakcjami fotokatalitycznymi określonych metali rzadkich i szlachetnych w celu stworzenia promieniowej jonizacji katalitycznej.

  Wpływ technologii Jonizacji Katalitycznej na redukcję powszechnych bakterii i grzybów na powierzchniach w 24-godzinnych testach.

  Ozon jest jednym z najskuteczniejszych sposób eliminacji wirusów i innych patogenów nie tylko w powietrzu, ale również na wszystkich, nawet trudno dostępnych powierzchniach. Ozon jest gazem, co oznacza, że ma większą zdolność penetracji niż płynne środki dezynfekujące. Łatwo przenika przez kapsyd, płaszcz białkowy wirusa i uszkadza kwas nukleinowy (w tym przypadku RNA). Wysokie stężenie ozonu powoduje utlenianie się kapsydów, co prowadzi również do inaktywacji wirusa.

  Ozon reaguje z parą wodną w atmosferze, tworząc rodnik hydroksylowy. Niektóre z nich rozpadają się na atom tlenu. Rodniki te oraz atomy tlenu przylegają do powierzchni zarazków i utleniają ich błonę komórkową, co powoduje ich „śmierć”.  Po procesie dezynfekcji ozon i rodniki hydroksylowe są redukowane do przyjaznych środowisku wody i tlenu.

  Katalizator (np. tlenek tytanu TiO2) to substancja, która stymuluje reakcję chemiczną poprzez zmniejszenie energii aktywacji. Oznacza to, że może ją przyspieszyć lub doprowadzić do jej wystąpienia w niższej temperaturze. Energię niezbędną do pracy katalizatora może dostarczyć m. in. światło. Zjawisko to nazywa się fotokatalizą. Jony wodorotlenkowe OH powstające w wyniku reakcji fotokatalitycznej mają wyższy potencjał utleniania niż ozon, przez co doskonałą moc sterylizacji. Reakcja ta jest bezpieczna, ponieważ okres półtrwania OH jest bardzo krótki.

  Najczęstszą metodą dezynfekcji jest promieniowanie ultrafioletowe (UV). Promieniowanie UV-C zabija bakterie i wirusy uszkadzając DNA/RNA komórek mikroorganizmów. Jednak promieniowanie UV może dezynfekować powietrze tylko w pobliżu lamp, ponieważ światło UV ma ograniczoną zdolność penetracji. W urządzeniach HWM lampy UV znajdują się wewnątrz i dezynfekują przepływające powietrze.

  Materiałem, z którego zbudowana jest lampa ozonowa jest kwarc o wysokiej czystości (ponad 99,9% SiO²), który przepuszcza promienie ultrafioletowe o długości fali 185nm (długości fali generującej ozon, poprzez reakcję z tlenem). Ozon ma silne działanie utleniające, a tym samym sterylizujące i dezodorujące. Eliminuje patogeny i lotne związki organiczne.

  Jonizator tworzy pole plazmowe, które rozdziela cząsteczkę wody na jony H+ i O2-. Wysoko reaktywny rodnik hydroksylowy jest wytwarzany w wyniku reakcji chemicznej pomiędzy wydzielonym jonem a uwolnionymi elektronami. Reaguje on z jonami H+ na błonie komórkowej wirusa i bakterii, rozkładając w powietrzu do cząsteczki wody. Badania kliniczne wykazują ponad 99% skuteczność w eliminowaniu wirusów i bakterii z powietrza stosując technologię jonizacji plazmowej (HPI).

  Powietrze przepływające przez urządzenie HWM jest filtrowane przez:

  • Filtr wstępny – zatrzymuje większe cząsteczki, kurz, włosy,
  • Filtr HEPA – zatrzymuje drobny pył, grzyby, bakterie colon bacillus,
  • Filtr węglowy – eliminuje dym tytoniowy, zapachy łazienki, zapach jedzenia.

  Zastosowanie urządzeń do dekontaminacji powietrza

  Healthwell Medical

  Firma Healthwell Medical to światowy lider w branży urządzeń medycznych, który opracowuje, produkuje i dostarcza sterylizatory plazmowe i dezynfektory powietrza. 

  Zadbaj o zdrowie i bezpieczeństwo swoje, pracowników, klientów i pacjentów.
  Napisz do nas, a my przedstawimy Ci korzystną ofertę.