Tak, AED jest bezpieczny. Przeciwwskazania dotyczą jedynie niemowląt (do 1 roku życia), choć szanse na konieczność użycia AED u dzieci są niezwykle rzadkie.