POMOC/FAQ2018-04-21T11:26:08+02:00

Najczęściej zadawane pytania dot. AED

1.Jaki defibrylator AED jest najlepszy dla nas?2018-04-05T13:31:12+02:00

To zależy od miejsca, w którym będzie zainstalowany. Wszystkie defibrylatory AED działają na takiej samej zasadzie, na podstawie tych samych algorytmów i wytycznych. Różnią się m.in. wyglądem, kosztami zakupu i eksploatacji oraz dodatkowymi funkcjonalnościami, które mogą ułatwić użycie AED w szczególnych przypadkach. W celu dokładnego sprecyzowania Państwa potrzeb, prosimy o kontakt z nami.

2.Co to jest program PAD?2018-05-24T15:41:39+02:00

Program PAD to w dużym skrócie ogólnoświatowa idea, polegająca na zainstalowaniu defibrylatorów AED w miejscach publicznych i szkoleniach z pierwszej pomocy. Skrót PAD oznacza Public Access Defibrillation, co w tłumaczeniu na język polski oznacza publiczny dostęp do defibrylacji. Więcej na ten temat możesz się dowiedzieć tutaj.

3.Jak przystąpić do Programu PAD?2018-04-04T19:37:02+02:00

Program PAD to idea, którą każdy z nas może realizować. Nie jest to jednak program, do którego można przystąpić i np. otrzymać AED lub środki na zakup. O tym, jak uzyskać fundusze na wdrożenie programu PAD piszemy poniżej.

4.Czy osoby wyznaczone do obsługi defibrylatora muszą mieć specjalne uprawnienia?2018-04-04T19:36:41+02:00

Nie. Defibrylatory AED są tak skonstruowane, aby każdy mógł użyć go bezpiecznie i skutecznie, bez względu na poziom wiedzy i umiejętności, jaki posiada. Oczywiście, szkolenie z obsługi oraz udzielania pierwszej pomocy zdecydowanie ułatwi zadanie ratującemu, a tym samym zwiększy szanse na przeżycie poszkodowanego.

5.Czy AED trzeba serwisować i jaki ma to wpływ na gwarancję?2018-04-04T19:36:23+02:00

To zależy od zaleceń producenta konkretnego modelu. Większość AED nie wymaga przeglądów, a nad ich sprawnością czuwają wewnętrzne autotesty. Im bardziej rozbudowane, tym lepiej. Jeżeli producent wymaga przeglądów, to jest to przeważnie obligatoryjne w celu zachowania gwarancji.

6.Jak uzyskać dofinansowanie na AED?2018-08-28T14:43:05+02:00

O dofinansowanie zakupu AED można się starać poprzez:

  • programy rządowe (np.: „Razem Bezpieczniej”, dofinansowania Ministerstwa Sprawiedliwości dla OSP),
  • Fundusze partycypacyjne lub Budżety Obywatelskie,
  • Fundusze prewencyjne ubezpieczycieli lub fundacji przy towarzystwach ubezpieczeniowych,
  • Fundacje (np. Orlen – Dar serca),
  • Samorządy (Wydział zarządzania kryzysowego, Ochrony ludności, Zdrowia i polityki społecznej)
  • Prywatnych sponsorów lub zbiórki społeczne.

Chętnie pomożemy w ubieganiu się o dofinansowanie – prosimy o kontakt z nami.

7.Czy baterię defibrylatora trzeba ładować?2018-04-04T19:35:21+02:00

Nie. Zdecydowana większość AED posiada jednorazową baterię wystarczającą na kilka lat użytkowania. Wyjątkiem są bardziej zaawansowane modele przeznaczone dla służb ratowniczych, które mogą być wyposażone w akumulatory wielokrotnego ładowania.

8.Jakie są koszty utrzymania AED?2018-04-05T13:34:26+02:00

W zależności od modelu 150 – 600 zł rocznie. Na koszty składają się: wymiana baterii, elektrod, elektrod pediatrycznych (w przypadku braku trybu pediatrycznego), ew. przeglądy (o ile są wymagane).

9.Gdzie powinien wisieć AED?2018-04-05T13:35:07+02:00

ERC (Europejska Rada Resuscytacji) zaleca: „Programy publicznego dostępu do AED powinny być czynnie wdrażane w miejscach publicznych o dużym zagęszczeniu populacji ludzkiej.”

Bezwzględnie defibrylator AED musi być tam, gdzie występuje wysokie ryzyko NZK (Nagłe Zatrzymanie Krążenia).  W praktyce są to miejsca publiczne, urzędy, galerie handlowe, dworce, lotniska, szkoły, uczelnie, hale sportowe, kluby fitness, pociągi, samoloty, komunikacja miejska, etc.

Defibrylator automatyczny zewnętrzny czy półautomatyczny?2018-11-05T10:31:48+01:00

Defibrylatory AED, oznakowane zielonym serduszkiem, które często widujemy w miejscach publicznych, to najprostsze w obsłudze urządzenia, jakie mogą pomóc uratować ludzkie życie.

 

Defibrylatory AED dzielą się na automatyczne oraz półautomatyczne. Obydwa modele to bardzo proste w obsłudze, intuicyjne urządzenia, które z powodzeniem użyć może nawet osoba zupełnie nieprzeszkolona. Prowadzą ratującego przez cały proces akcji resuscytacyjnej, wydając proste i głośne polecenia głosowe, instruując o tym, co ratujący powinien robić, a AED samo decyduje czy defibrylacja jest wymagana czy nie.

Na czym polega różnica między automatycznym a półautomatycznym defibrylatorem?

W przypadku defibrylatora półautomatycznego, pomagający decyduje o momencie dostarczenia energii elektrycznej do mięśnia sercowego poszkodowanego. Urządzenie samo analizuje rytm serca osoby poszkodowanej, decyduje, czy wymaga dostarczenia energii elektrycznej, ładuje energię, a pomagający musi jedynie wcisnąć duży, dobrze widoczny, często migający światłem przycisk, który spowoduje dostarczenie wstrząsu.

Proste, prawda?

Istnieje jednak jeszcze łatwiejsze rozwiązanie. Defibrylator automatyczny, bo o nim mowa, nie tylko informuje o konieczności dostarczenia wstrząsu (lub jej braku), ale też dostarcza energię elektryczną bez udziału pomagającego.

Defibrylator automatyczny po naładowaniu energią elektryczną wydaje komendę o tym, że wstrząs zostanie dostarczony za określoną ilość sekund, po czym defibryluje poszkodowanego.

Defibrylator automatyczny jest równie bezpieczny jak defibrylator półautomatyczny – fakt, że to nie pomagający decyduje o momencie dostarczenia energii nie zmienia poziomu jego bezpieczeństwa. W przypadku, gdy pomagający dotyka poszkodowanego, defibrylator automatyczny zakomunikuje, że został wykryty ruch pacjenta, bądź podpowie, by nie dotykać osoby poszkodowanej.

Zarówno defibrylator automatyczny, jak i półautomatyczny są całkowicie bezpieczne i proste w użyciu. Niezależnie więc od tego, którego modelu używamy – czyńmy to bez obaw!

11.Jak należy przechowywać AED?2018-04-04T19:33:49+02:00

Zgodnie z zaleceniami producenta. W praktyce ważne jest, aby AED był przechowywany w dodatniej temperaturze w suchym miejscu. Do przechowywania na zewnątrz budynków stosuje się odpowiednie szafki  z modułem grzewczym i chłodzącym.

12.Co należy zrobić po użyciu AED?2018-05-24T15:42:18+02:00

Zawsze należy wymienić elektrody na nowe. Baterię wymieniamy, jeżeli urządzenie zgłasza jej niski poziom. Niektóre AED posiadają zintegrowane elektrody z baterią – wtedy należy wymienić cały pakiet.

13.Czy sam mogę wymienić baterię i elektrody?2018-04-04T19:33:13+02:00

W większości urządzeń tak.

14.Czy AED decyduje za nas? Nie chcę ponosić odpowiedzialności za użycie AED.2018-04-04T19:32:55+02:00

Tak, AED samo decyduje czy należy przeprowadzić defibrylację. Użytkownik AED nie ponosi odpowiedzialności za „decyzję” AED.

15.Jak wygląda przegląd urządzenia?2018-04-04T19:32:38+02:00

Testowana jest sprawność obwodów elektrycznych, wartości energii wyładowań, stan elektrod, baterii i samego urządzenia. Testy dokonywane są za pomocą wzorcowanych mierników, co potwierdzają stosowne certyfikaty.

16.Co, jeśli się pomylę używając AED?2018-04-05T13:36:29+02:00

Pomijając fakt, że niezwykle trudno jest popełnić błąd używając AED, to nie ma możliwości podjęcia decyzji, która mogłaby zrobić krzywdę nam albo osobie ratowanej.

17.Czy powinniśmy gdzieś zgłosić lub zarejestrować AED?2018-04-05T13:40:10+02:00

Nie ma takiego wymogu, ale dobrą praktyką jest dodanie AED do ogólnopolskiej mapy AED (link), która ułatwia odnalezienie AED w Twojej okolicy.

18.Czy trzeba informować jakieś służby, że w budynku jest powieszone AED?2018-05-24T15:44:07+02:00

Nie trzeba. Jednak zalecamy poinformowanie o tym fakcie lokalne służby ratunkowe.

19.Kto może używać defibrylatora?2018-04-04T19:29:55+02:00

Każdy. Nie trzeba mieć żadnych certyfikatów, szkoleń i zaświadczeń, ani nie trzeba być osobą pełnoletnią. Dobrą praktyką są jednak regularne szkolenia z jego obsługi, aby obyć się ze specyfiką urządzeń różnych producentów, choć zasada działania jest u wszystkich taka sama.

20.Jaki AED będzie odpowiedni dla dzieci?2018-04-04T19:29:30+02:00

Taki, który posiada konwersję do trybu pediatrycznego (niższa energia, odpowiedni algorytm postępowania). Najlepszym rozwiązaniem jest przycisk pediatryczny. Jest bezkosztowy, a jego aktywacja jest bardzo szybka.

21.Czy AED jest bezpieczny? Jakie są przeciwwskazania?2018-04-04T19:29:14+02:00

Tak, AED jest bezpieczny. Przeciwwskazania dotyczą jedynie niemowląt (do 1 roku życia), choć szanse na konieczność użycia AED u dzieci są niezwykle rzadkie.

22.Na jakiej wysokości powinno się zawiesić AED?2018-04-04T19:28:46+02:00

Na takiej, aby nawet osoby o niskim wzroście miały do niego dostęp, np. 120-140 cm.

23.Co to jest defibrylator serca i do czego służy AED?2018-04-04T19:28:27+02:00

AED, czyli zautomatyzowany defibrylator zewnętrzny, to urządzenie do przywracania prawidłowej pracy serca u osoby nieprzytomnej przez osoby laickie. Więcej dowiesz się tutaj: link.

24.Jak działa defibrylator serca (AED)?2018-11-05T10:33:53+01:00

AED wysyła do serca impuls elektryczny poprzez naklejone na klatkę piersiową elektrody, aby „zresetować” zaburzony rytm. Decyzję o konieczności defibrylacji bądź jej braku AED podejmuje automatycznie na podstawie analizy EKG.

25.Jak używać i obsługiwać defibrylator AED?2018-04-04T19:27:54+02:00

Należy włączyć AED, otworzyć opakowanie z elektrodami, nakleić je na suchej, nagiej klatce piersiowej i postępować zgodnie z komunikatami. Po przyklejeniu elektrod, AED przystępuje do analizy rytmu serca. W przypadku wykrytego rytmu do defibrylacji zostaniemy poproszeni o wciśnięcie odpowiedniego przycisku.

26.Jaki i gdzie kupić defibrylator?2018-04-05T13:43:28+02:00

Na rynku dostępnych jest wiele modeli AED. Wszystkie działają w podobny sposób. Aby podjąć świadomą decyzję, przeczytaj nasz poradnik (link) lub skontaktuj się z naszym doradcą (link).

27.Defibrylator jako środek trwały + defibrylator jaka stawka amortyzacji2018-04-04T19:27:14+02:00

W przypadku defibrylatora wchodzącego w skład apteczki pierwszej pomocy w zakładzie pracy, innym niż zakład ochrony zdrowia, w naszym przekonaniu będzie mowa o rodzaju KŚT 808 – “pozostałe narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane”, dla którego stawka amortyzacji wynosi 20%. Od stycznia 2018 limit jednorazowej amortyzacji wynosi 10 tys zł.

28.Kiedy stosuje się defibrylator AED?2018-04-04T19:26:40+02:00

AED stosuje się wtedy, kiedy widzimy osobę nieprzytomną, która nie reaguje i nie oddycha. Należy niezwłocznie wezwać pomoc, zadzwonić na 112, rozpocząć uciskanie klatki piersiowej i uruchomić AED.

Nie ma odpowiedzi na Twoje pytanie? Napisz do nas lub zadzwoń, na pewno Ci pomożemy!

Przejdź do góry