Project Description

Jak zdobyć fundusze na defibrylator AED w małej miejscowości? Jak poprawnie taki defibrylator zainstalować? Jak uświadomić mieszkańców o jego istnieniu?

Na te wszystkie pytania znają odpowiedź w szkole w Sułkowicach-Bolęcinie. Dzięki zaangażowaniu dyrektora, uczniów, nauczycieli, rodziców i wielu przyjaciół szkoły zainstalowano tam publicznie dostępny defibrylator AED. Potrzebne środki zebrali na kiermaszach oraz dzięki wsparciu lokalnych firm i OSP. Jeden z rodziców, ratownik medyczny poświęca swój czas organizując szkolenia z pierwszej pomocy, a np. w kościele można z ambony usłyszeć o AED – do czego służy i jak używać.

Samo urządzenie wisi na elewacji budynku szkoły w specjalnej szafce Aivia 200 z modułem grzewczym i wentylacją, aby zapewnić odpowiednie warunki przechowywania. Wyznaczono odpowiednią strefę, gdzie wprowadzono zakaz parkowania, aby zapewnić stały łatwy i szybki dostęp do AED. Nad punktem AED znajduje się baner z graficzną instrukcją postępowania, a w okolicy znajdują się tabliczki kierunkowe, wskazujące gdzie wisi AED. Sam punkt jest oświetlony, zadaszony, a nad jego bezpieczeństwem czuwa kamera monitoringu szkoły.

Życzymy wszystkim szkołom takich idealnych projektów z AED!