Zgodnie z zaleceniami producenta. W praktyce ważne jest, aby AED był przechowywany w dodatniej temperaturze w suchym miejscu. Do przechowywania na zewnątrz budynków stosuje się odpowiednie szafki  z modułem grzewczym i chłodzącym.