Zawsze należy wymienić elektrody na nowe. Baterię wymieniamy, jeżeli urządzenie zgłasza jej niski poziom. Niektóre AED posiadają zintegrowane elektrody z baterią – wtedy należy wymienić cały pakiet.