Tak, AED samo decyduje czy należy przeprowadzić defibrylację. Użytkownik AED nie ponosi odpowiedzialności za „decyzję” AED.