Testowana jest sprawność obwodów elektrycznych, wartości energii wyładowań, stan elektrod, baterii i samego urządzenia. Testy dokonywane są za pomocą wzorcowanych mierników, co potwierdzają stosowne certyfikaty.