Należy włączyć AED, otworzyć opakowanie z elektrodami, nakleić je na suchej, nagiej klatce piersiowej i postępować zgodnie z komunikatami. Po przyklejeniu elektrod, AED przystępuje do analizy rytmu serca. W przypadku wykrytego rytmu do defibrylacji zostaniemy poproszeni o wciśnięcie odpowiedniego przycisku.