W zależności od modelu 150 – 600 zł rocznie. Na koszty składają się: wymiana baterii, elektrod, elektrod pediatrycznych (w przypadku braku trybu pediatrycznego), ew. przeglądy (o ile są wymagane).