ERC (Europejska Rada Resuscytacji) zaleca: „Programy publicznego dostępu do AED powinny być czynnie wdrażane w miejscach publicznych o dużym zagęszczeniu populacji ludzkiej.”

Bezwzględnie defibrylator AED musi być tam, gdzie występuje wysokie ryzyko NZK (Nagłe Zatrzymanie Krążenia).  W praktyce są to miejsca publiczne, urzędy, galerie handlowe, dworce, lotniska, szkoły, uczelnie, hale sportowe, kluby fitness, pociągi, samoloty, komunikacja miejska, etc.