Nie trzeba. Jednak zalecamy poinformowanie o tym fakcie lokalne służby ratunkowe.