Program PAD to w dużym skrócie ogólnoświatowa idea, polegająca na zainstalowaniu defibrylatorów AED w miejscach publicznych i szkoleniach z pierwszej pomocy. Skrót PAD oznacza Public Access Defibrillation, co w tłumaczeniu na język polski oznacza publiczny dostęp do defibrylacji. Więcej na ten temat możesz się dowiedzieć tutaj.