W bardzo niewielkich ilościach alkohol może mieć pozytywne działanie na układ krążenia, ale spożywany w większych, już nie przynosi żadnych korzyści dla organizmu, a nadużywany powoduje wiele negatywnych skutków zdrowotnych i społecznych. Czy wiesz, jak organizm reaguje na alkohol i czym jest bezpieczne picie alkoholu?

Umiarkowane picie a wpływ na człowieka

Za umiarkowane picie uważa się takie spożywanie alkoholu, które nie powoduje ani problemów dla pijącego, ani dla jego otoczenia czy społeczeństwa. Jest to jednak bardzo płynna granica, ciężka do zdefiniowania, zależna od wielu zmiennych, dlatego nie ma konkretnych wytycznych dotyczących tego, ile wynosi umiarkowane picie, a od ilu zaczyna się nadużywanie alkoholu. Można spróbować określić picie umiarkowane jako nie więcej niż 4 porcje dziennie dla mężczyzn i 2 dla kobiet oraz nie więcej niż 5 dni w tygodniu. Za porcję alkoholu uważa się 10 gramów czystego alkoholu np. 250 ml piwa (5%) = 100 ml wina (12%) = 30 ml wódki (40%).

Spożywanie niewielkich dawek alkoholu może chronić przed chorobami serca, jednak należy zaznaczyć, że te same, a nawet lepsze efekty można uzyskać innymi metodami: właściwą dietą i aktywnością fizyczną, bez ryzyka szkód związanych z używaniem alkoholu.

Działanie alkoholu na organizm i zdrowie

Alkohol jest substancją psychoaktywną (stąd jego wpływ na samopoczucie i euforia), mającą zdolność szybkiego przenikania do układu nerwowego. Jest też substancją toksyczną, tłumiącą, działającą depresyjnie, a uczucie pobudzenia po alkoholu jest chwilowe i wiąże się z hamowaniem mechanizmów samokontroli oraz z wahaniami nastroju. Ze wszystkich środków psychoaktywnych alkohol jest najbardziej szkodliwy, gdyż jest legalny i łatwo dostępny.

Niebezpieczeństwo kryje się w tym, iż jest to substancja silnie uzależniająca, a przy tym toksyczna mająca szkodliwy wpływ na prawie wszystkie tkanki oraz narządy. Światowa Organizacja Zdrowia klasyfikuje go na trzecim miejscu wśród czynników ryzyka dla zdrowia. Skutki spożywania alkoholu dotykają układ nerwowy, pokarmowy, krążenia, oddechowy, moczowy i hormonalny.

Szczególnie niebezpieczny jest wpływ alkoholu na układ nerwowy. Może powodować polineuropatię, zmiany zanikowe w móżdżku i mózgu, zwyrodnienia w płatach czołowych, ubytek szarej substancji mózgu oraz wiele innych. Wywołuje też wiele zaburzeń psychicznych, w tym bezsenność, depresję, zmiany osobowości, psychozę, halucynozę alkoholową, otępienie.

Jak alkohol niszczy zdrowe relacje i życie

Zmiany w układzie nerwowym są odpowiedzialne za problemy w funkcjonowaniu alkoholików i takie zjawiska jak przemoc domowa, niszczenie zdrowych relacji, czy nierozważne zachowania. W rodzinach, w których występuje alkoholizm, szczególnie widoczny jest problem przemocy, i to we wszystkich przejawach, zarówno fizycznej, jak i psychicznej. Według policyjnych statystyk liczba osób będących pod wpływem alkoholu, wobec których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie, wyniosła w 2020 roku 39 798 przypadków. Rok wcześniej 42 583, a dwa lata wcześniej 43 182 przypadki.

Alkohol jest także odpowiedzialny za wiele zdarzeń drogowych, a wypadki z udziałem pijanych są ogromnym problemem. Kumulacja wypadków, którymi sprawcami są osoby pijane, ma miejsce w weekendy. W 2020 roku użytkownicy dróg (kierujący, pasażerowie, pieszy i inny) będący pod wpływem alkoholu uczestniczyli 2 540 wypadkach, (10,8 proc ogółu wypadków), śmierć w nich poniosło 327 osób (13,1 proc.). W porównaniu do roku 2019 liczba wypadków zmniejszyła się o 6,5%, jednak zabitych było o 0,3% więcej. Co jednak istotne – sprawcą co 4 wypadku był pieszy znajdujący się pod wpływem alkoholu.

Alkohol niszczy nie tylko organizm samego pijącego, ale ma negatywny wpływ na relacje z osobami bliskimi i jest przyczyną wielu tragedii. Jeżeli masz problem z alkoholem lub znasz osobę zmagającą się z takim problemem, koniecznie zasięgnij porady specjalisty. To może uratować życie.

Źródła:

  1. Jadwiga Fudała, Bezpieczne Picie alkoholu, mp.pl, 30.12.2018.
  2. Robert Horbaczewski, W weekendy i środy kierowcy piją najwięcej, prawo.pl, 24.07.2021.
  3. Przemoc w rodzinie – dane od 2012 roku, statystyka.policja.pl.
  4. Przemoc w rodzinie z problemem alkoholowym. Co się dzieje, gdy przemoc rodzi przemoc?, Stopuzaleznieniom.pl, 21.10.2019.

AED w okolicy baner