Co 5 lat Europejska Rada Resuscytacji aktualizuje wytyczne związane z czynnościami ratunkowymi, aby opierały się na najnowszych danych i zawierały zaktualizowaną wiedzę. Ostatnie wytyczne pochodzą z 2015 roku, Najnowsze, ze względu na sytuację epidemiologiczną, zostały wydane z opóźnieniem w 2021 roku (stąd mówimy o wytycznych 2021) wraz ze specjalnym dodatkiem: wytyczne COVID-19. W tym artykule przedstawimy, co wytyczne ERC 2021 mówią o fantomach RKO.

Na co zwracają uwagę wytyczne ERC 2021?

W stosunku do wcześniejszych wytycznych nie ma wiele zmian w zakresie pierwszej pomocy i kwalifikowanej pierwszej pomocy. Ponownie zwracana jest uwaga na konieczność szybkiego wdrożenia działań ratunkowych i udzielenia pierwszej pomocy przez świadków zdarzenia.

Wytyczne podkreślają, jak duże znaczenie ma informacja zwrotna podczas szkoleń, aby uczestnicy nie tylko otrzymywali wiedzę, ale i mieli możliwość weryfikacji swoich działań, usuwania błędów oraz możliwość doskonalenia umiejętności. Ważne jest szczególnie monitorowanie działań ratunkowych i rzetelny, bieżący feedback do RKO, a to mogą zapewnić między innymi specjalistyczne fantomy z oprogramowaniem oraz czujnikami dającymi informację zwrotną co do podejmowanych czynności.

Nadal bardzo ważna jest rola instruktora, by czuwał nad wykonywanymi zadaniami, poprawiał błędy i komentował czynności, jednak warto, aby korzystał z technologicznego wsparcia, Na przykład przy wielu kursantach trenujących jednocześnie instruktor nie będzie w stanie każdego jednakowo dopilnować, by ocenić skuteczność ucisków klatki piersiowej. Dlatego przydatne są specjalistyczne czujniki, które go wspomogą. Wytyczne ERC 2021 zwracają uwagę na potrzebę wykorzystywania nowych technologii i specjalistycznych fantomów do nauki pierwszej pomocy.

Znaczenie informacji zwrotnej i utrwalania dobrych nawyków

Wyrobienie dobrych nawyków już na samym początku, na etapie szkolenia sprawia, że nie są umacniane złe wzorce, które mogłyby zmniejszyć skuteczność RKO. Nowe wytyczne wskazują na konieczność zwracania uwagi na takie czynniki jak częstotliwość ucisków klatki piersiowej, głębokość ucisków, czas i stopień relaksacji klatki piersiowej. Ważne jest też prawidłowe wykonywanie oddechów zastępczych oraz cały szereg innych czynności składających się na skuteczną resuscytację krążeniowo-oddechową.

Nawet bardzo doświadczony szkoleniowiec nie jest w stanie wychwycić wszystkich niuansów, a jedynie te najbardziej widoczne błędy. Dlatego niezastąpiona jest rola nowoczesnego sprzętu wyposażonego w czujniki oraz wskaźniki. Taki sprzęt wspomoże instruktora w wyłapywaniu błędów i stanowi znaczące ułatwienie dla kursanta, który na bieżąco otrzymuje odpowiedź zwrotną na temat wykonywania czynności. W ten sposób od razu dowiaduje się, czy wykonuje RKO skutecznie.

Istotnym elementem trenowanym na szkoleniu jest tzw. pamięć mięśniowa, która ma zadziałać w czasie prawdziwej akcji ratunkowej, aby osoba udzielająca pierwszej pomocy nie zastanawiała się, z jaką siłą robić uciski i jak głębokie powinny być oddechy zastępcze. Dzięki pamięci mięśniowej, czynności te wykonywane są na „autopilocie”, a to oznacza, że automatycznie muszą być też zapamiętane dobre wzorce ruchowe. A w jaki sposób uzyskać taką informację zwrotną? W tym pomocne mogą być fantomy Brayden wyposażone w bardzo przemyślany zestaw czujników i wskaźników ledowych, których nie posiadają inne fantomy. W trakcie ćwiczeń mierzone są takie parametry jak:

  • Głębokość ucisków klatki piersiowej – ta powinna wynosić 5-6 cm lub ok. 1/3-/2 głębokości klp u niemowlęcia. Ważne, aby doszło do takiej kompresji, w przeciwnym wypadku siła może być niewystarczająca do wyrzutu krwi z odpowiednią mocą.
  • Tempo ucisków klatki piersiowej – powinno wynosić 100-120 ucisków na minutę. Ten parametr (a także czasem głębokość) to właściwie jedyne parametry, które w miarę precyzyjnie są mierzone w innych fantomach niż Brayden.
  • Relaksację klatki piersiowej – czyli powrotu do stanu wyjściowego. Powinna być całkowita, a faza ucisku i relaksacji powinna trwać tyle samo.
  • Umieszczenie rąk – na środku klatki piersiowej. Złe ułożenie dłoni będzie skutkowało zmniejszeniem efektywności ucisków.

Dodatkowo seria Pro wspierana jest zaawansowaną aplikacją, co sprawia, że Brayden ma znaczącą przewagę w zakresie informacji zwrotnej. W przeciwieństwie do innych fantomów Brayden Pro z informacją zwrotną nie da się „oszukać”. Żeby uzyskać 100% wynik, RKO trzeba prowadzić naprawdę precyzyjnie i równo. Aplikację można też ustawić na wytyczne AHA, które są mniej rygorystyczne.

Fantomy z serii Brayden a wytyczne ERC 2021

Fantomy z serii Brayden już od dawna wyposażone są w system czujników oraz specjalne podświetlenie LED (dla serii Brayden LED), symulujące przepływ krwi z serca do mózgu podczas wykonywania ucisków ratowniczych. Taka symulacja pomaga kursantom uzmysłowić sobie, dlaczego uciski prowadzone są tak, a nie inaczej i co się właściwie dzieje w tym czasie w organizmie. Dlatego też fantomy Brayden idealnie nadają się do prowadzenia kursów z pierwszej pomocy i KPP również w czasach pandemii, gdy część kursów odbywa się zdalnie. Jak wykorzystać fantomy Brayden LED i Brayden LED PRO do szkoleń przeczytasz również tutaj.

Warto zwracać uwagę również na dobór manekinów Brayden dopasowanych do docelowych użytkowników końcowych.

Brayden Advanced LED (seria IM13, IM13-R,) polecane są do szkoleń dla laików. Są to fantomy łatwe w obsłudze, idealne do nauczania RKO dla członków społeczeństwa. Są w pełni zgodne z zaleceniami ERC, a jednocześnie instruktorzy nie muszą tracić czasu na wyjaśnianie kursantom, jak działa fantom i aplikacja. Dzięki umieszczonym w fantomie wskaźnikom dostarczają na bieżąco informacje o wydajności RKO, analizując głębokość, tempo i relaksację, co umożliwia ćwiczenie prawidłowej techniki. Można je ustawić na wytyczne AHA lub ERC. Te modele pod względem możliwości są niezwykle zaawansowane i wyprzedzają wiele alternatywnych fantomów dostępnych na rynku.

Brayden Pro (seria IM16) i Brayden Baby Pro (IM17-P) przeznaczone są do szkolenia personelu medycznego i członków systemu PRM. Informacje zwrotne na temat treningu RKO z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych, w tym aplikacji Brayden Online są pomocne w celu zwiększenia skuteczności treningu RKO. Wszystkie modele zapewniają wysoką skuteczność doskonalenia technik RKO zgodnych z wytycznymi AHA, ARC lub ERC. Aplikacja umożliwia zdalne i samodzielne ćwiczenia, prowadzenie szkoleń w trybie instruktora, ustawianie personalizowanych szkoleń oraz otrzymywanie obiektywnej informacji zwrotnej. Seria Pro to modele, które w połączeniu z dedykowaną aplikacją są niezwykle zaawansowanymi urządzeniami, umożliwiającymi przeprowadzanie profesjonalnych szkoleń, które mogą być prowadzone stacjonarnie lub zdalnie, co ma duże znaczenia w obecnych realiach.

Brayden Baby (IM17) i Brayden Baby Pro (IM17-P) przeznaczone są do szkolenia profesjonalnego personelu pediatrycznego, mogą być też wykorzystywane podczas szkoleń z pierwszej pomocy pediatrycznej. Są to specjalistyczne fantomy zaprojektowane tak, by zapewniały informację zwrotną podczas ćwiczeń i zbliżały się do rzeczywistych odczuć prowadzenia RKO, w tym wentylacji niemowląt. W przypadku resuscytacji krążeniowo-oddechowej niemowlaków i małych dzieci szczególnie liczy się dobre wyczucie ucisków klatki piersiowej oraz objętości oddechów. Fantomy Brayden Baby umożliwiają uzyskanie realistycznych odczuć w zakresie budowy anatomicznej niemowlaka – sprężystości klatki piersiowej, budowy dróg oddechowych, objętości i wytrzymałości płuc, a także ułożenia głowy. Oprócz wskaźników LED pokazujących krążenie krwi są też wskaźniki objętości wentylacji, co zapewnia informacje zwrotne w czasie rzeczywistym zarówno ucisków klatki piersiowej, jak i oddechów zastępczych.

Wszystkie wskazane fantomy Brayden są w pełni zgodne z zaleceniami ERC i mogą być wykorzystywane podczas szkoleń z:

  • BLS (Basic Life Support), czyli podstawowych zabiegów resuscytacyjnych,
  • ALS (Advanced Life Support), czyli zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych,
  • PBLS (Paediatric Basic Life Support) / PALS (Paediatric Advanced Life Support), czyli podstawowych i zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych u dzieci.

AED w okolicy baner