Co 5 lat Europejska Rada Resuscytacji aktualizuje wytyczne związane z czynnościami ratunkowymi, aby opierały się na najnowszych danych i zawierały zaktualizowaną wiedzę. Ostatnie wytyczne pochodzą z 2015 roku, Najnowsze, ze względu na sytuację epidemiologiczną, zostały wydane z opóźnieniem w 2021 roku (stąd mówimy o wytycznych 2021) wraz ze specjalnym dodatkiem: wytyczne COVID-19. W tym artykule przedstawimy, co wytyczne ERC 2021 mówią o fantomach RKO.

Na co zwracają uwagę wytyczne ERC 2021?

W stosunku do wcześniejszych wytycznych nie ma wiele zmian w zakresie pierwszej pomocy i kwalifikowanej pierwszej pomocy. Ponownie zwracana jest uwaga na konieczność szybkiego wdrożenia działań ratunkowych i udzielenia pierwszej pomocy przez świadków zdarzenia.

Wytyczne podkreślają, jak duże znaczenie ma informacja zwrotna podczas szkoleń, aby uczestnicy nie tylko otrzymywali wiedzę, ale i mieli możliwość weryfikacji swoich działań, usuwania błędów oraz możliwość doskonalenia umiejętności. Ważne jest szczególnie monitorowanie działań ratunkowych i rzetelny, bieżący feedback do RKO, a to mogą zapewnić między innymi specjalistyczne fantomy z oprogramowaniem oraz czujnikami dającymi informację zwrotną co do podejmowanych czynności.

Nadal bardzo ważna jest rola instruktora, by czuwał nad wykonywanymi zadaniami, poprawiał błędy i komentował czynności, jednak instruktor nie jest w stanie „na oko” ocenić skuteczności ucisków klatki piersiowej czy relaksacji. Do tego potrzebne są specjalistyczne czujniki. Wytyczne ERC 2021 zwracają uwagę na potrzebę wykorzystywania nowych technologii i specjalistycznych fantomów do nauki pierwszej pomocy.

Fantomy z serii Brayden a wytyczne ERC 2021

Fantomy z serii Brayden już od dawna wyposażone są w system czujników oraz specjalne podświetlenie LED (dla serii Brayden LED), symulujące przepływ krwi z serca do mózgu podczas wykonywania ucisków ratowniczych. Taka symulacja pomaga kursantom uzmysłowić sobie, dlaczego uciski prowadzone są tak, a nie inaczej i co się właściwie dzieje w tym czasie w organizmie. Dlatego też fantomy Brayden idealnie nadają się do prowadzenia kursów z pierwszej pomocy i KPP również w czasach pandemii, gdy część kursów odbywa się zdalnie. Jak wykorzystać fantomy Brayden LED i Brayden LED PRO do szkoleń przeczytasz również tutaj.

Warto zwracać uwagę również na dobór manekinów Brayden dopasowanych do docelowych użytkowników końcowych.

Brayden Advanced LED (seria IM13, IM13-R,) polecane są do szkoleń dla laików. Są to fantomy łatwe w obsłudze, idealne do nauczania RKO dla członków społeczeństwa. Są w pełni zgodne z zaleceniami ERC, a jednocześnie instruktorzy nie muszą tracić czasu na wyjaśnianie kursantom, jak działa fantom i aplikacja.

Brayden Pro (seria IM16) i Brayden Baby Pro (IM17-P) przeznaczone są do szkolenia personelu medycznego i członków systemu PRM. Informacje zwrotne na temat treningu RKO z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych, w tym aplikacji Brayden Online są pomocne w celu zwiększenia skuteczności treningu RKO.

Brayden Baby (IM17) i Brayden Baby Pro (IM17-P) przeznaczone są do szkolenia profesjonalnego personelu pediatrycznego, mogą być też wykorzystywane podczas szkoleń z pierwszej pomocy pediatrycznej. Są to specjalistyczne fantomy zaprojektowane tak, by zapewniały informację zwrotną podczas ćwiczeń i zbliżały się do rzeczywistych odczuć prowadzenia RKO, w tym wentylacji niemowląt.

Wszystkie wskazane fantomy Brayden są w pełni zgodne z zaleceniami ERC i mogą być wykorzystywane podczas szkoleń z:

  • BLS (Basic Life Support), czyli podstawowych zabiegów resuscytacyjnych,
  • ALS (Advanced Life Support), czyli zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych,
  • PBLS (Paediatric Basic Life Support) / PALS (Paediatric Advanced Life Support), czyli podstawowych i zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych u dzieci.