Wypadki zdarzają się wszędzie, również w podróży i na pokładzie samolotu. Choć szansa jest niewielka, to jednak należy być na nie przygotowanym. Obowiązek udzielenia pierwszej pomocy nie wygasa wraz z uniesieniem się w przestworza, a zasady panują takie same. Jak więc udzielić pierwszej pomocy na pokładzie samolotu?

Zestaw ratunkowy na pokładzie samolotu

Nie musisz się martwić o to, czy w samolocie będzie apteczka pierwszej pomocy. W każdym samolocie znajdziesz nie tylko podstawową apteczkę, lecz cały zestaw ratunkowy, wyposażony nawet w pewne leki, dostępne do wykorzystania dla osoby z uprawnieniami np. przez lekarza, pielęgniarkę czy ratownika medycznego. W dużych samolotach znajdzie się nawet więcej niż 1 sztuka, bo przy 300 i więcej miejscach pasażerskich powinny być zapewnione 4 apteczki pierwszej pomocy.

W samolotach pasażerskich na wyposażeniu powinien być automatyczny defibrylator zewnętrzny, a w maszynach o ładowności ponad 3400 kg (powyżej 30 pasażerów) FAA (Federalna Administracja Lotnictwa) wymaga, aby AED był wyposażeniem obowiązkowym. W takim samolocie musi znaleźć się też awaryjny zestaw medyczny (Emergency Medical Kit) wyposażony w zestawy opatrunkowe, zestaw do intubacji, ssak, glukometr, skalpel, a także zestaw leków ratujących życie.

Czy w samolocie powinien być lekarz?

Nie ma obowiązku, aby podczas lotu dyżurował lekarz ani inna osoba z wyposażeniem medycznym. Niemniej jednak załoga musi być przeszkolona w zakresie udzielania pierwszej pomocy oraz obsługi AED. W przypadku lotów pasażerskich istnieje prawdopodobieństwo, że wśród pasażerów znajdzie się lekarz, ratownik medyczny, pielęgniarka lub inna osoba z wykształceniem medycznym albo osoba z umiejętnościami udzielania pierwszej pomocy.

Lekarze oraz inne osoby medyczne mają etyczny obowiązek reagowania w nagłych zdarzeniach zdrowotnych. Osoby po przeszkoleniu z KPP lub pierwszej pomocy również mają obowiązek udzielenia czynności ratunkowych.

Pierwsza pomoc w samolocie – zasady postępowania

W przypadku wystąpienia stanu nagłego na pokładzie samolotu, zasady postępowania nie różnią się szczególnie od tych, jakie stosujemy w każdej innej sytuacji. Należy zachować spokój i postępować zgodnie z wyuczonymi schematami – wytyczne ERC obowiązują niezależnie od tego, w jakim miejscu jesteśmy. Należy niezwłocznie powiadomić obsługę samolotu i poprosić o przyniesienie awaryjnego zestawu ratunkowego oraz AED w przypadku zatrzymania krążenia. Obsługa ma obowiązek nawiązania kontaktu z naziemnym personelem medycznym.

Należy zadbać o bezpieczeństwo swoje oraz osoby poszkodowanej, przestrzeń w bezpośrednim sąsiedztwie należy opróżnić, by ułatwić ocenę poszkodowanego oraz czynności ratunkowe. Reszta postępowania zależy od sytuacji. Lekarze, ratownicy medyczni czy osoby udzielające pierwszej pomocy powinni postępować z aktualnymi wytycznymi. Warto też przed wylotem zapoznać się z zaleceniami dotyczącymi podróży lotniczych.

Jeśli chcesz przypomnieć sobie zabiegach Basic Life Support, zapraszamy do lektury artykułu Podstawowe zabiegi resuscytacyjne BLS – zasady postępowania cz. 1 oraz Podstawowe zabiegi resuscytacyjne BLS – zasady postępowania cz. 2

Pamiętaj, że samoloty są w pełni przystosowane do podjęcia czynności ratujących życie i warto skorzystać z wszystkich możliwości, gdy zajdzie taka potrzeba.

AED w okolicy baner