Z pozoru wszystkie modele AED działają na podobnej zasadzie. Ale już w zakresie samej defibrylacji mogą różnić się stosowanymi protokołami, czyli dopasowywaniem wyzwalanej energii impulsu do warunków określonych przez producenta. Na tym jednak różnice się nie kończą. Im bardziej zaawansowany model, tym więcej ma opcjonalnych elementów. Oto kilka ciekawych funkcji, w jakie mogą być wyposażone automatyczne defibrylatory zewnętrzne.

Nowe funkcje w defibrylatorach AED

Analiza bez konieczności przerywania RKO

To bardzo przydatna funkcja, która znacząco poprawia jakość prowadzonej resuscytacji. Dzięki zminimalizowaniu przerw pomiędzy seriami uciśnięć klatki piersiowej krew może być stale tłoczona i równomiernie rozprowadzana po organizmie. Jest to szczególnie istotne dla mózgu. Każda przerwa w resuscytacji powoduje cofanie się krwi i potrzeba kilku uciśnięć, by ponownie ją przepompować.

Zaawansowane algorytmy nowoczesnych defibrylatorów AED potrafią dokonywać analizy rytmu serca bez konieczności przerywania resuscytacji. Jeżeli wystąpi rytm defibrylacyjny, urządzenie poinformuje o tym, i dopiero w takim wypadku wyda polecenie o przerwaniu RKO i odsunięciu się od pacjenta na czas wyładowania.

Analiza prawidłowości uciśnięć

Wiele defibrylatorów ma wbudowany metronom, czyli dźwiękowy znacznik pomagający w zachowaniu prawidłowego rytmu ucisków. To dobra pomoc, ale często niewystarczająca, ponieważ uciski powinny być prowadzone z odpowiednią siłą; nie za lekko, ponieważ nie dojdzie do ucisku na serce zapewniającego wyrzut krwi, ale i niezbyt mocno, ponieważ istnieje ryzyko urazów wewnętrznych. Zakłada się, że prawidłowa głębokość ucisków powinna wynosić mniej więcej 1/3 głębokości klatki piersiowej (5-6 cm u osoby dorosłej).

Dzięki wbudowanym czujnikom na elektrodach niektóre modele AED mogą analizować siłę ucisku wywieranego przez ratownika i wydawać komunikaty głosowe o konieczności zwiększenia lub zmniejszenia siły. To sprawia, że resuscytacja jest skuteczniejsza.

Wyraziste komunikaty i animacje

Standardem są głosowe komunikaty i graficzne instrukcje narysowane na elektrodach lub opakowaniu. Są jednak producenci, którzy idą o krok dalej. Wyposażają defibrylatory w wyświetlacze LCD, na których pojawiają się instrukcje i animacje dotyczące tego, co należy w danej chwili wykonać, tak aby nawet osoby bez przeszkolenia z pierwszej pomocy mogły prowadzić skuteczne RKO. Warto jednak dodać, że krążą też opinie, że takie funkcje odciągają uwagę od RKO, co może negatywnie wpływać na jego jakość.

Bezprzewodowa łączność i zarządzanie danymi

Nieważne, jaki defibrylator AED zawiśnie na ścianie, żaden się nie sprawdzi, jeżeli będzie zepsuty. Urządzenia w wersji standardowej są wyposażone w funkcję wykonywania autotestów sprawdzających prawidłowe działanie AED i stan baterii. W nowoczesnych modelach informacje te mogą być przesyłane bezprzewodowo na serwer, dzięki czemu osoba odpowiedzialna będzie znała bieżący stan techniczny urządzenia przez stronę www. Wysyłane mogą być również powiadomienia o zdarzeniach związanych z AED, np. o użyciu, przeniesieniu, próbach kradzieży itd. Istnieją też osobne urządzenia do monitorowania stanu AED. Są uniwersalne i kompatybilne z różnymi markami AED. Przykładem takiego urządzenia jest Aivia GO.

Moduł GPS i lokalizacja

Z przykrością stwierdzamy, że kradzieże AED się zdarzają. Nie są to częste przypadki, ale niestety nie da się im zaprzeczyć. Nowoczesne defibrylatory mogą być wyposażone w nadajnik GPS, pozwalający na szybkie i precyzyjne zlokalizowanie urządzenia. Moduł GPS będzie przydatny również wtedy, gdy defibrylator zostanie zabrany na akcję; dzięki nawigacji łatwiej będzie dotrzeć do defibrylatora. Tak naprawdę AED dość łatwo namierzyć – sprzedawcy prowadzą dokumentację numerów seryjnych, co sprawia, że skradziony defibrylator trudno sprzedać.

To oczywiście nie wszystkie dodatkowe funkcje nowoczesnych defibrylatorów, a jedynie te według nas najciekawsze i przydatne. Producenci nieustannie ulepszają urządzenia i wymyślają nowe patenty, a co jakiś czas na rynku pojawiają się usprawnione wersje wcześniejszych modeli. Nie można jednak zapominać, że takie funkcje są dodatkiem. Tak naprawdę najważniejsza jest szybka reakcja i dobra jakość RKO.

Chcesz sprawdzić, czy Twoje urządzenie jest wystarczająco nowoczesne, by spełnić swoją funkcję? Skonsultuj się z nami!

AED w okolicy baner