AED przechowywane w domu wydaje się ekstrawagancją. A jednak zachodzą sytuacje, w których posiadanie własnego defibrylatora może okazać się trafioną inwestycją w życie. Kiedy zakup AED na prywatne potrzeby będzie uzasadniony?

Nagłe zatrzymanie krążenia może zdarzyć się wszędzie – również w domu

Często to właśnie tam, gdzie czujemy się bezpiecznie, zdarzają się zagrażające życiu sytuacje i wypadki. Można stąd wysnuć pewne wnioski. Na przykład taki, że w mieszkaniu zawsze, ale to zawsze, powinna znajdować się dobrze wyposażona apteczka pierwszej pomocy, łatwo dostępna dla domowników.

Z defibrylatorem na osobisty użytek jest nieco inaczej, nie jest to element wyposażenia pierwszej potrzeby. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy w rodzinie istnieje realne ryzyko chorób serca i zgonów sercowych. W takim wypadku urządzenie może być naprawdę przydatne. Tym bardziej, że nie każdy pacjent z chorobą serca ma wszczepiony kardiowerter-defibrylator.

AED w domu – kiedy się przyda?

Sytuacja 1: AED w domu dla osób po zawale, mieszkających w odległych od szpitala miejscach

Zakup automatycznego defibrylatora zewnętrznego na użytek prywatny będzie uzasadniony w przypadku osób po zawale serca lub obarczonych ryzykiem problemów kardiologicznych. Zwłaszcza jeśli dojazd Zespołów Ratownictwa Medycznego do ich domów, mieszkań jest utrudniony. Jeżeli czas przyjazdu karetki może się potencjalnie przedłużyć ze względu na odległość i trudności z dotarciem pomocy, warto wyposażyć siebie lub rodziców czy dziadków w AED. W końcu jedno urządzenie może pomóc w wielu domach, zwłaszcza gdy rodzina mieszka blisko siebie. Sam defibrylator to jednak za mało. W rodzinach, których jest ktoś np. po zawale serca, po prostu musi być jeszcze osoba umiejąca przeprowadzić RKO z użyciem AED.

Sytuacja 2: AED w domu dla osób obarczonych ryzykiem zgonu sercowego

Osoby obciążone różnymi chorobami kardiologicznymi są szczególnie narażone na ryzyko nagłego zgonu. W uzasadnionych przypadkach lekarz wydaje decyzję o wszczepieniu kardiowertera-defibrylatora. Jednak nie zawsze jest taka konieczność, a czasami na operację czeka się bardzo długo. Jednym ze sposobów zabezpieczenia domów, w których mieszkają chore osoby, może być właśnie zakup AED.

Sytuacja 3: AED w domu dla osób obłożnie chorych

W domach, w których mieszkają osoby nieporuszające się samodzielnie, sparaliżowane lub starsze, a do tego obciążone wieloma schorzeniami, również warto zadbać o łatwy dostęp do AED. U takich pacjentów układ krążenia jest szczególnie narażony na wystąpienie zaburzeń. Zakup defibrylatora może okazać się decyzją, która w przyszłości uratuje im życie.

Sytuacja 4: AED dla osób z wrodzonymi wadami serca

Nie tylko seniorzy są narażeni na ryzyko NZK; również młodzi ludzie z wrodzonymi lub nabytymi wadami serca mogą być zagrożeni. Niekiedy takie osoby mają wszczepiony kardiowerter-defibrylator, ale nie zawsze. Dla nich taki zakup może okazać się zbawienny. Na przykład osoby z wrodzonym zespołem wydłużonego odstępu QT (LQTS) obarczone są ryzykiem częstoskurczu komorowego, mogącego doprowadzić do NZK. U 30% pacjentów z LQTS nagły zgon sercowy występuje bez żadnych wcześniejszych objawów, a szybka defibrylacja realnie ratuje życie. Gdy przyjedzie Zespół Ratownictwa Medycznego, na ratunek może być już za późno.

Jak zdobyć AED do domu?

Najważniejsze, by pamiętać, że automatyczny defibrylator zewnętrzny na użytek nie musi być przeznaczony tylko dla jednej konkretnej osoby. Zachęcamy wręcz, by podzielić się z sąsiadami informacją o tym, że takie urządzenie jest dostępne. Można też wspólnie złożyć się w sąsiedztwie na AED – będzie taniej i bezpieczniej.

Chcesz mieć AED w domu, ale nie wiesz, jak się do tego zabrać? Skontaktuj się z nami – pomożemy!

AED w okolicy baner