Ochotnicza Straż Pożarna wspiera działaniami jednostki Państwowej Straży Pożarnej i czuwa na posterunku, każdego dnia dbając o bezpieczeństwo okolicznych mieszkańców. Remizy OSP znajdują się w znacznie większej liczbie miejsc niż państwowe. Dzięki temu strażacy dojeżdżają na miejsce akcji znacznie szybciej. Jednostki OSP to miejsca rozpoznawalne, a to czyni je idealnymi lokalizacjami dla AED.

AED dla strażaków, korzyść dla mieszkańców

O tym, że im więcej punktów AED w okolicy tym lepiej, pisaliśmy już wcześniej, podając przykłady dobrych lokalizacji dla AED. Jednostki OSP i PSP należą do tych miejsc, gdzie defibrylator zdecydowanie powinien się znaleźć. AED, które tam się znajdzie, można stale wykorzystywać do niesienia fachowej pomocy. I rzeczywiście, w wielu jednostkach dostępne są defibrylatory, przeznaczone zarówno do użytku strażaków podczas akcji ratunkowych, jak i dla okolicznych mieszkańców. Jednostki OSP zwykle zlokalizowane są w kluczowych miejscach, w centrum wsi lub w takich punktach, skąd czas dojazdu w możliwie jak najwięcej miejsc będzie jak najkrótszy.

Automatyczny defibrylator zewnętrzny w rękach strażaków daje wiele możliwości, a samo urządzenie ma szansę nie tylko „być”, ale też „być używane”. Nierzadko strażacy docierają przed ambulansami na miejsca zdarzeń, w których u poszkodowanych doszło do zatrzymania krążenia. Podczas takiej akcji defibrylator jest kluczowym urządzeniem, dzięki któremu ci właśnie poszkodowani zyskają szansę na przeżycie. Niestety samo podjęcie akcji resuscytacyjnej przy NZK w mechanizmie migotania komór lub częstoskurczu komorowego bez tętna może nie przynieść spodziewanych rezultatów.

Jednostki OSP i PSP są członkami Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego (PRM), a strażacy szkolą się w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz regularnie przechodzą szkolenia z KPP. Jedno z takich szkoleń, w których mieliśmy swój udział, zostało przeprowadzone podczas warsztatów technicznych dla OSP i PSP w Fajsławicach w powiecie krasnostawskim. Blok tematyczny Fundacji Projekt AED dotyczył obsługi defibrylatorów. Dzięki regularnym szkoleniom i większym możliwościom jakie dają uprawnienia KPP, strażacy mogą skuteczniej nieść pomoc podczas akcji.

Ogólnodostępne AED w remizie

Każdy mieszkaniec wsi wie, gdzie znajduje się remiza OSP. Jest to miejsce charakterystyczne i zlokalizowane najczęściej w pobliżu centrum, a więc blisko wszystkiego. To idealna lokalizacja dla ogólnodostępnego defibrylatora. A o to chodzi, by urządzenie było łatwo dostępne i można było z niego skorzystać o każdej porze dnia i nocy.

Zachęcamy do wyposażania jednostek OSP w defibrylatory AED, czy to z inicjatywy samych strażaków, czy też dzięki inicjatywom oddolnym mieszkańców, którzy chcą czuć się bezpieczniej. Dojazd ambulansu nie zawsze jest szybki, a defibrylacja musi być przeprowadzona u poszkodowanego w ciągu kilku minut od zatrzymania krążenia. Wtedy jest najskuteczniejsza. Już jedno urządzenie AED w okolicy może zrobić różnicę, a najlepiej, gdy jest ich kilka – rozlokowanych w różnych punktach miejscowości.

Dobry przykład daje tu miejscowość Rusocice i tamtejsza Ochotnicza Straż Pożarna, której prezes zainicjował Program powszechnego dostępu do defibrylatora AED.

Jesteś strażakiem i chcesz postarać się o AED do swojej jednostki? Skontaktuj się z nami, pomożemy Ci w tym!

AED w okolicy baner