Pierwsza pomoc w oparzeniach

Strona główna » Pierwsza pomoc w oparzeniach

Pierwsza pomoc w oparzeniach

Każdego roku w Polsce oparzeniom ulega od 200 do 300 tysięcy osób. Aż 75% z nich to dzieci. Oparzenie to uszkodzenie ciała powstałe w wyniku działania energii – może nią być wysoka temperatura, substancja chemiczna lub prąd.

Ze względu na niezwykle wysoką częstość występowania tego typu urazów warto przyjrzeć się podstawowym zasadom udzielania pierwszej pomocy osobie poparzonej.

Oparzenie, czyli ból, krzyk i płacz oraz jak działać w tym chaosie

W sytuacji, w której będziemy starali się pomóc osobie poparzonej, przede wszystkim musimy pamiętać o bezpieczeństwie własnym.

Należy sprawdzić, czy źródło ognia, z którym osoba poszkodowana miała kontakt nie zagraża nam samym. Następnie  należy rozważyć czy środki chemiczne na kontakt z którymi był narażony poszkodowany stwarzają niebezpieczeństwo dla ratującego, a w przypadku poparzeń prądem zadbać o odłączenie wszelkich źródeł energii elektrycznej oraz uważne przyjrzenie się, czy poszkodowany wciąż nie dotyka przewodów lub urządzeń, które porażenie energią elektryczną spowodowały.

Jeśli nie jesteśmy pewni, czy możemy bezpiecznie wkroczyć z chęcią udzielenia pierwszej pomocy, powinniśmy zaczekać na profesjonalną pomoc oraz pamiętać o poinformowaniu dyspozytora o możliwym istniejącym wciąż zagrożeniu.

Załóżmy, że uznaliśmy miejsce zdarzenia jako bezpieczne. W jaki sposób przystąpić do udzielenia pierwszej pomocy?

Oparzenia termiczne

Najważniejszym elementem w udzielaniu pierwszej pomocy w przypadku oparzenia termicznego jest chłodzenie miejsca poparzonego wodą w temperaturze pokojowej. Miejsce oparzone powinniśmy chłodzić przez minimum 15 minut, jednocześnie usuwając odzież oraz biżuterię. Na skutek urazu dochodzi do puchnięcia oparzonych części ciała, co w późniejszym etapie utrudniłoby znacząco usunięcie elementów odzieży itp.

Chłodzenie oparzenia jest bardzo ważne, ponieważ decyduje o dalszym gojeniu się ran. Na skutek polewania zimną wodą powierzchni oparzonej zmniejszamy energię cieplną w tej okolicy, a tym samym zabezpieczamy ranę przed pogłębieniem.

Pamiętajmy o tym, że na ranę oparzeniową NIGDY nie powinniśmy nakładać substancji natłuszczających bądź maści.

Oparzenia chemiczne

W przypadku oparzeń chemicznych, do których doszło w pomieszczeniu zamkniętym – należy je natychmiast opuścić wraz z osobą poszkodowaną. Pamiętajmy, że rękawiczki ochronne w tym wypadku są absolutną KONIECZNOŚCIĄ.

Jak najszybciej powinniśmy usunąć skażoną odzież osoby poszkodowanej oraz umieścić ubrania w plastikowym worku i niezwłocznie rozpocząć płukanie poparzonego obszaru letnią wodą, przez minimum 30 minut. Wyjątek stanowi wapno niegaszone, które wchodzi w reakcję z wodą – należy je usunąć na sucho, a następnie przemywać wodą.

Po zakończeniu płukania, poparzoną cześć ciała powinniśmy osłonić sterylnym opatrunkiem oraz przetransportować poszkodowanego na Szpitalny Oddział Ratunkowy. Ważne, by podać informację dotyczącą typu środka chemicznego, który spowodował oparzenie. Być może jesteśmy w stanie dostarczyć ulotkę, bądź etykietę z opakowania, co znacznie ułatwi proces udzielania pomocy w szpitalu.

Oparzenia energia elektryczną

W przypadku oparzeń prądem, nasza pierwsza pomoc ograniczać się będzie do odłączenia źródła energii elektrycznej oraz wezwania pogotowia ratunkowego. W sytuacji stwierdzenia nagłego zatrzymania krążenia u poszkodowanego, należy niezwłocznie rozpocząć resuscytację krążeniowo-oddechową oraz postarać się o dostarczenie defibrylatora AED, jeśli tylko istnieje taka możliwość.

Kiedy wezwać pogotowie?

Pamiętajmy, że w przypadku każdego oparzenia chemicznego lub elektrycznego należy wezwać pogotowie ratunkowe, jeśli stan poszkodowanego natychmiastowo tego wymaga bądź nie jesteśmy w stanie sami przetransportować go do najbliższego SOR.

Hospitalizacji wymaga każde poparzenie II stopnia (objawiające się silnym bólem i pojawiającymi się pęcherzami) wynoszące powyżej 10% powierzchni ciała, każde poparzenia III stopnia (objawiające się brakiem dolegliwości bólowych, twardą, woskową skórą), każde oparzenie okolic krocza, oparzenia w obrębie twarzy, stóp czy dużych stawów, oparzenie dróg oddechowych. Możemy je podejrzewać wtedy, gdy twarz poszkodowanego jest osmalona, jego brwi i rzęsy są przypalone, osmalone jest wnętrze jamy ustnej).

W przypadku oparzeń termicznych, najlepiej stosować tak zwaną regułę Wallace’a, w myśl której liczymy procent poparzonej powierzchni ciała. Jak go obliczyć? Głowa i każda kończyna górna – wynosi po 9%, powierzchnia przednia tułowia, powierzchnia tylna tułowia oraz każdej kończyny dolnej wynosi po 18%.

Na koniec powtórzmy raz jeszcze najważniejszą zasadę, o której powinniśmy pamiętać „dobry ratownik to żywy ratownik”.

Pamiętajmy więc o bezpieczeństwie własnym i podstawowych zasadach postępowania w przypadku oparzenia.

AED w okolicy baner

2019-08-05T14:26:23+02:00