Heart Safe jest organizacją stworzoną w Wielkiej Brytanii w 2007 roku. Zajmuje się ona rozmieszczaniem defibrylatorów AED na terenie całego kraju, nawet w najodleglejszych jego zakątkach, takich jak: szlaki turystyczne, górskie schroniska czy szczyty. Heart Safe zapewnia wodoodporne kabiny chroniące defibrylatory nawet w najtrudniejszych warunkach. Prowadzi też zakrojone na dużą skalę szkolenia z zakresu pierwszej pomocy oraz użycia AED w miejscach, w których nowe defibrylatory zostają umieszczone.

Jak to się wszystko zaczęło?

W 2007 roku agent nieruchomości Clive Setter, żyjący w Chew Valley (rejon w Anglii oddalony 9 mil na południe od Bristolu), usłyszał, jak lokalny lekarz pierwszego kontaktu nazywa Chew Valley Doliną Śmierci – Death Valley. Określenie to zostało użyte ze względu na brak odpowiedniej pomocy świadczonej mieszkańcom Chew Valley. Powodem było jej oddalenie od dużych miast oraz trudności w dotarciu służb ratunkowych na miejsce.

Clive Setter poczuł się wstrząśnięty tym określeniem i niezwłocznie skontaktował się ze swoją siostrą, która pełniła w tym czasie funkcję managera generalnego fundacji zajmującej się zaburzeniami rytmu serca.

Heart Safe i AED w Dolinie Śmierci

Niedługo po tym, we współpracy z NHS (National Health Service) oraz South Western Ambulance Service, opracowany został projekt pilotażowy mający na celu umieszczenie defibrylatorów AED wzdłuż doliny, niechlubnie nazwanej Doliną Śmierci.

Bardzo szybko zainstalowanych zostało 16 defibrylatorów AED w 16 wioskach znajdujących się w dolinie. Spotkało się to z entuzjastycznym odzewem ze strony mieszkańców. Tłumnie pojawiali się na szkoleniach z zakresu pierwszej pomocy i obsługi AED zorganizowanych przez nowopowstałe Heart Safe.

Clive Setter zasponsorował defibrylatory, by zamienić Dolinę Śmierci, w której żył i pracował w Bezpieczną Dolinę (Safe Valley). Jak powiedział: „W Ameryce defibrylatory są sprawą tak powszechną, że niemal każdy mieszkaniec ma jeden tuż obok ekspresu do kawy”.

Heart Safe – miejsce Bezpiecznego Serca

Bardzo szybko wioski z sąsiedniego regionu przyłączyły się do inicjatywy, chcąc również zostać miejscem Bezpiecznego Serca (Heart Safe). Do 2014 roku zainstalowanych zostało ponad 500 defibrylatorów. Było to możliwe było dzięki zaangażowaniu mieszkańców miast i wiosek oraz dzięki darowiznom sponsorów.

Dziś Heart Safe nadal dostarcza defibrylatory do szkół i uniwersytetów, placówek publicznych oraz umieszcza je na szlakach turystycznych.

Historia Safe Valley jest wspaniałym przykładem na to, jak wspólnymi siłami można stworzyć ogromną sieć publicznie dostępnych defibrylatorów.

Wystarczy chcieć!

AED w okolicy baner