Obsługa automatycznego defibrylatora zewnętrznego AED jest niezwykle prosta. Z założenia użytkownikiem ma być dowolna osoba, nawet niezwiązana z systemem ratownictwa. Ktoś „z ulicy”, nawet mający pierwszy raz do czynienia z defibrylatorem, bez problemu poradzi sobie z obsługą.

Pod tym względem sprawa jest więc jasna – z AED może korzystać każdy. Mimo to wciąż niewiele osób to robi, a głównym powodem – poza brakiem wiedzy – jest strach. Dlatego niezwykle ważne jest przekonanie społeczeństwa do tego, że nie ma czego się bać i że w razie potrzeby po prostu trzeba skorzystać z automatycznego defibrylatora zewnętrznego. Najlepszym sposobem na to są powszechne kursy pierwszej pomocy z elementami obsługi AED.

Nie takie AED straszne…

Każda technologia przy pierwszym kontakcie wydaje się skomplikowana. Wielu ludzi boi się też konsekwencji złego wykorzystania urządzenia i zadaje sobie pytanie: czy mogę zrobić poszkodowanemu jeszcze większą krzywdę?

Obsługa AED została maksymalnie uproszczona, a czytelna instrukcja graficzna na opakowaniu oraz pomoc asystenta głosowego sprawiają, że nawet człowiek, który nigdy nie słyszał o defibrylatorze, poradzi sobie z jego użyciem. Mimo to zachęcamy do udziału w szkoleniach i pokazach z pierwszej pomocy zawierających ćwiczenia z używania AED lub w szkoleniach stworzonych specjalnie z myślą o nauce RKO z użyciem AED (np. szkolenie BLS+AED).

Szkolenia zapewniają umiejętności i pewność siebie

Co prawda korzystanie z automatycznego defibrylatora zewnętrznego nie wymaga szkolenia. Warto jednak je odbyć, by zdobyć dodatkową wiedzę i umiejętności z zakresu resuscytacji krążeniowo-oddechowej z użyciem AED. To znacząco usprawni proces udzielania pomocy. Nagłe zatrzymanie krążenia jest sytuacją niezwykle stresującą dla niedoświadczonych osób, które w jednej chwili muszą wystąpić w roli ratowników. Bez wiedzy i wyrobionych nawyków łatwo się pogubić, stracić pewność siebie i obniżyć jakość RKO. Sam defibrylator powinien zostać uruchomiony i podłączony do poszkodowanego możliwie jak najszybciej. Ktoś przeszkolony zrobi to więc znacznie sprawniej, a skuteczność jego działań będzie wyższa.

Osoba odpowiedzialna za obsługę AED to…

Ponieważ spora część społeczeństwa nadal ma opory przed korzystaniem z ogólnodostępnych AED lub nie potrafi tego robić, nad AED umieszczonym przeważnie czuwa ktoś, kto wie, jak udzielić pomocy i jak obsłużyć sprzęt.

W galeriach handlowych, na dworcach czy na lotniskach prawdopodobnie będzie to ochrona lub pracownicy. W obiektach sportowych, na basenach, halach czy boiskach czuwa zespół medyczny. Z kolei w kościołach, muzeach oraz innych miejscach AED kontrolę sprawuje osoba odpowiedzialna za obiekt. W miejscu pracy, zwłaszcza w dużych zakładach, powinno być wyznaczone stanowisko lub dyżury pracowników przeszkolonych z zakresu pierwszej pomocy i BHP. To właśnie te osoby mogą używać AED lub udostępniać go osobom postronnym.

Gdzie znaleźć AED?

Warto pamiętać, że defibrylatory znajdują się w niektórych:

  • jednostkach policji,
  • dyżurkach straży miejskiej,
  • remizach OSP i PSP,
  • urzędach miasta, gminy itd.,
  • w innych charakterystycznych lokalach.

W wielu z tych miejsc można samodzielnie skorzystać z urządzenia, jeżeli tylko umieszczone jest w otwieranej skrzynce ochronnej lub w ogólnie dostępnej przestrzeni. Jeżeli nie, trzeba odszukać osobę z dostępem.

Są też miejsca, w których nie ma konkretnej osoby dyżurującej przy punkcie AED. Zaliczają się do nich zwłaszcza osiedla, parki, ruchliwe ulice i place. Znajdujące się tam defibrylatory należą zwykle do miasta, gminy, powiatu lub właściciela terenu i są udostępniane publicznie. Z takiego AED może korzystać każdy.

Przeczytaj też: Jak działa AED?

Podsumowując:

  • Każdy może użyć AED.
  • Jeżeli AED jest własnością danego obiektu, w budynku powinna czuwać wyznaczona osoba nadzorująca wykorzystanie defibrylatora. Innym rozwiązaniem jest udostępnienie urządzenia dla wszystkich.
  • Szkolenie z obsługi AED nie jest konieczne, ale warto je zrobić, najlepiej w formie łączonej z kursem pierwszej pomocy (BLS+AED).

AED w okolicy baner